Spojka – seřízení

Seřizování vůle spojky u vozidla FIAT PUNTO není nutné. Pokračujícím opotřebením obložení spojky dochází u pedálu spojky k jeho posunu směrem k řidiči.


Seřízení

Několikrát sešlápneme pedál spojky, tím zaujme táhlo spojky správnou polohu.


– Změříme dráhu pedálu spojky. Vzdálenost X mezi sešlápnutým a uvolněným pedálem spojky má být 140 ± 5 mm.
Pozor: pod pedálem spojky nesmí být žádná přídavná podlahová krytina, jinak by byla změřená dráha pedálu spojky příliš krátká.


– Změříme dráhu pedálu spojky. Na závitové části táhla spojky povolíme pojistnou matici 1. V motorovém prostoru pootočíme seřizovací maticí 2 na táhlu spojky tak, abychom docílili předepsané hodnoty.
– Po nastavení seřizovací matice ji zajistíme proti pohybu pojistnou maticí.Obsah

WebZdarma.cz