Stabilizátor – demontáž a montážDemontáž

– Vymontujeme přední část výfukového zařízení.


– Stabilizátor 1 odšroubujeme dvěma šrouby 3 vlevo a vpravo z příčného ramene. Pozor: stabilizátor podepřeme v místě uchycení hydraulickým zvedákem, abychom při uvolňování nepoškodili závit šroubů.


– Z nápravnice 4 odšroubujeme stabilizátor 5 a vyndáme ho.
– Zkontrolujeme, zda není pryžové lůžko porézní, popraskané nebo jinak poškozené. V případě potřeby ho vyměníme.


Montáž

– Na nápravnici našroubujeme stabilizátor momentem 30 Nm.
– Stabilizátor na konci namáčkneme tak, aby se otvory kryly a pryžové lůžko našroubujeme momentem 30 Nm. Pak stabilizátor našroubujeme na druhé straně.
– Namontujeme přední výfukové zařízení.Obsah

WebZdarma.cz