Pomocné startování motoru

Pozor: pokud se nebudeme přesně držet následujících pokynů, hrozí nebezpečí poleptání od vystřikujícího elektrolytu. Kromě toho hrozí nebezpečí exploze baterie nebo poškození elektrické instalace obou vozidel.
– Průřez pomocného kabelu by měl být u zážehových motorů do obsahu asi 2,5 l minimálně 16 mm2 (průměr asi 5 mm). U vznětových nebo zážehových motorů s obsahem nad 2,5 l by měl průměr kabelu dosahovat minimálně 25 mm2. Kabel používáme tehdy, když je vybitá baterie. Průřez kabelu je zpravidla udán na jeho obalu. V případě nákupu nového kabelu doporučujeme koupit pomocný startovací kabel s odizolovanými svorkami a s průřezem 25 mm2, protože je vhodný pro všechna vozidla.
– Obě baterie musí mít nominální napětí 12 V (aktuální napětí u vybité baterie může být pochopitelně menší).
– Vybitá baterie může zmrznout již při –10 °C. Zamrzlou baterii před připojením kabelů rozmrazíme.
– Vybitou baterii řádně připojíme do palubní sítě.
– Vozidla postavíme tak, aby se nedotýkala žádnými kovovými částmi, jinak by již při spojení kladných pólů obou baterií mohl začít procházet proud.
– U obou vozidel zatáhneme ruční brzdu, zařadíme neutrál, automatickou převodovku zařadíme na parkovací polohu „P“.
– Vypneme všechny elektrické spotřebiče.
– Motor vozidla s nabitou baterií A zásadně necháme běžet ve volnoběžných otáčkách. Zabráníme tak poškození alternátoru v důsledku napěťových nárazů při startování.
– Během startování se nepřibližujeme k baterii s otevřeným ohněm nebo s hořící cigaretou, protože z baterie může unikat vlivem rozkladu vodík, který tvoří se vzduchem extrémně třaskavou směs.
– Startovací kabely se nesmí poškodit od rotujících dílů, například od vrtule ventilátoru chladiče.


– Pomocný startovací kabel připojujeme v následujícím pořadí:
1. Červený kabel připojíme na kladný pól (+) vybité baterie A.
2. Druhý konec červeného kabelu připojíme na kladný pól (+) dodávající baterie B.
3. Černý kabel připojíme na záporný pól (–) dodávající baterie.
4. Druhý konec černého kabelu připojíme na dobře ukostřené místo X, například na blok motoru vozidla s vybitou baterií. Nejvhodnější je nějaký kovový díl, vešroubovaný do bloku motoru. Zabráníme tím ztrátám v kontaktu s kostrou. Kabel nepřipojujeme k zápornému pólu vybité baterie. Za nepříznivých okolností by totiž mohlo při připojení kabelu na záporný pól (–) vybité baterie dojít v důsledku přeskočení jiskry k výbuchu baterie.
Pozor: svorky pomocného kabelu se nesmí po připojení kabelu vzájemné dotknout, případně se kladné (+) svorky nesmí dotknout kostry, jako např. karosérie nebo podvozku.
– Nastartujeme motor vozidla s vybitou baterií a necháme ho běžet ve volnoběžných otáčkách. Při startování nezapínáme startér na déle než 10 s, protože svorky a kabel se v důsledku velkého odběru proudu zahřívají. Mezi jednotlivými pokusy proto děláme vždy minimálně jednominutové přestávky.
– Nenakláníme se nad baterii, nebezpečí poleptání od vystřikující kyseliny.
– Po nastartování (obě vozidla nyní běží ve volnoběžných otáčkách) odpojíme kabely v obráceném pořadí: nejprve odpojíme černý kabel (–) od startovaného vozidla, potom od dodávajícího vozidla. Červený kabel odpojíme nejprve od dodávajícího vozidla a potom od startovaného vozidla.Obsah

WebZdarma.cz