Nádržka ostřikovačů a čerpadlo ostřikovačů – demontáž a montáž

Ostřikovače předního a zadního okna mají společnou nádržku, která je umístěna před pravým předním kolem. Podle směru otáčení čerpadla fungují buď ostřikovače předního okna nebo ostřikovač zadního okna. U vozidla s rozšířenou výbavou je na nádržce umístěno ještě druhé čerpadlo pro ostřikovače světlometů.


Demontáž

– U vozidla stojícího na zemi povolíme levé přední kolo. Potom vozidlo vyzvedneme a kolo odšroubujeme. Před sejmutím kola si fixem poznačíme jeho polohu vůči náboji, aby po zpětné montáži bylo kolo opět vyvážené.
– Odšroubujeme obložení v levém podběhu.
– Zespodu v podběhu odšroubujeme dvěma šrouby nádržku pro ostřikovače.


– V motorovém prostoru odšroubujeme dvě horní matice pro uchycení nádržky.
– Vytáhneme konektor z čerpadla ostřikovačů.
– Stáhneme z nádržky hadice.
Pozor: u vozidel s ostřikovači světlometů vytáhneme přídavný konektor a hadici od čerpadla ostřikovačů.
– Vyjmeme nádržku ostřikovačů.
– Z nádržky vytáhneme čerpadlo. Vyjmeme gumová těsnění.


Montáž

– Do nádržky na kapalinu nasadíme gumová těsnění čerpadla ostřikovačů. Předtím těsnění zkontrolujeme, zda není porézní nebo poškozené, případně ho vyměníme.
– Zastrčíme čerpadlo ostřikovačů do nádržky.
– Nasadíme do vozidla nádržku pro ostřikovače.
– Nasuneme hadice a vícepólový konektor.
– Nádržku ostřikovačů umístíme do montážní polohy a přišroubujeme ji.
– Našroubujeme obložení do levého podběhu.
– Podle značek namalovaných při demontáži nasadíme na náboj přední kolo a přišroubujeme ho. Matice utáhneme pouze rukou. Spustíme vozidlo na kola a matice utáhneme přes kříž momentem 90 Nm.Obsah

WebZdarma.cz