Motor předních stěračů – demontáž a montážDemontáž

– Postříkáme přední okno vodou.
– Zapneme stěrače asi na dvě minuty a pak je vypneme vypínačem. Raménka stěračů se tak nastaví do krajní polohy.
– Lepící páskou si na předním okně označíme krajní polohu stíracích lišt. Podél lišty nalepíme na sklo proužek lepící pásky. Při zpětné montáži nasadíme raménko stěrače na ozubený hřídel znovu tak, aby lišta směřovala podél nalepeného proužku.
– Od baterie odpojíme ukostřovací (–) kabel. Pozor: po odpojení dojde k vymazání obsahu elektronických pamětí, např. chybového registru motoru nebo kódu rádia. Před odpojením baterie doporučujeme přečíst si pokyny v části Baterie – demontáž a montáž.


– Odklopíme raménka stěračů a malým šroubovákem vypáčíme plastiková víčka 1.
– Upevňovací matici 2 povolíme asi o dvě otáčky. Pohyby do strany uvolníme raménko stěrače z kuželu na hřídeli. Jestliže raménko stěrače pevně drží, povolíme ho stahovákem 1966–5 od firmy HAZET.
– Sklopíme raménko stěrače zpět. Odšroubujeme matici a raménko stěrače sejmeme. Stejným způsobem demontujeme raménko druhého stěrače.


– Zespodu pod předním sklem odšroubujeme mřížku vstupu vzduchu do vnitřního prostoru vozidla a vyjmeme ji.
– Z ložisek a ze spodku motoru stěračů vyšroubujeme tři šrouby pro upevnění táhel stěračů. Vyjmeme táhla i s motorem.
– Vytáhneme z motoru vícepólový konektor.


– Označíme si polohu kliky 4 vůči montážní desce. Fixem namalujeme na desku čáru vedoucí podél kliky.
– Z hnacího hřídele odšroubujeme matici 5 a stáhneme kliku 4 z kuželu.
– Vyšroubujeme tři šrouby 6 pro upevnění motoru a sejmeme motor z montážní desky.


Montáž

Pozor: před zpětnou montáží zkontrolujeme, zda je motor stěračů v krajní poloze. K tomu zastrčíme na okamžik konektor a připojíme ukostřovací kabel k baterii. Necháme motor chvilku běžet a potom ho vypneme spínačem stěračů, aby zůstal stát v krajní poloze.
– Přišroubujeme motor na montážní desku.
– Podle označení provedeného při demontáži nasadíme kliku, přidržíme ji a momentem 25 Nm ji přišroubujeme.
– Zastrčíme vícepólový konektor.
– Nasadíme motor s táhly zpět a všechny čtyři šrouby utáhneme momentem 10 Nm.
– Namontujeme zpět mřížku vstupu vzduchu do vnitřního prostoru vozidla.
– Namontujeme raménka stěračů. Raménka musíme nasadit na kužely zdvojených ložisek tak, aby lišty směřovaly podél značek nalepených na předním okně. Lehce přitáhneme matice. Neutahujeme.
– K baterii připojíme ukostřovací (–) kabel.
– Zapneme stěrače na první rychlost a necháme je běžet. Zkontrolujeme, zda stěrače nenarážejí na vstupní mřížku nebo na rám okna. Případně přesadíme raménka stěračů.
– Momentem 15 Nm utáhneme matice pro uchycení ramének. Na matice nasadíme plastiková víčka.
– Nařídíme palubní hodiny. Zadáme bezpečnostní kód rádia.Obsah

WebZdarma.cz