Motor zadního stěrače – demontáž a montáž



Demontáž

– Postříkáme zadní okno vodou.
– Zapneme zadní stěrač a necháme ho běžet asi dvě minuty. Potom stěrač spínačem vypneme. Raménka stěračů se tak nastaví do krajní polohy.
– Lepící páskou si na zadním okně označíme polohu stírací lišty. Podél lišty nalepíme na sklo proužek lepící pásky. Při zpětné montáži nasadíme raménko stěrače na ozubený hřídel znovu tak, aby stírací lišta směřovala podél nalepeného proužku.
– Odmontujeme raménko zadního stěrače.


– Otevřeme záďové dveře. Jedním šroubem pod rukojetí odšroubujeme vnitřní obložení. Potom silným plastikovým klínkem nebo šroubovákem (podložíme plastem) vypáčíme obložení z úchytů – viz šipky.


– Odšroubujeme motor stěračů – viz šipky.
– Ze spojovacího kusu vytáhneme vícepólový konektor a přívod vody pro trysku ostřikovače. Vyjmeme motor kompletně i s držákem.
– Případně vyjmeme trysku ostřikovače z hřídele motoru. Předtím vypáčíme přídržný kroužek.


Montáž

– Přišroubujeme motor stěrače s držákem do záďových dveří. Utáhneme šrouby.
– Zastrčíme vícepólový konektor. Spojíme přívod vody do trysky ostřikovače.
– K baterii připojíme na okamžik ukostřovací (–) kabel.
– Necháme motor stěrače chvíli běžet a pak ho spínačem stěračů vypneme. Motor pak zůstane stát v krajní poloze.
– Namontujeme raménko stěrače. Raménko nasadíme na kužel hnacího hřídele, vyrovnáme ho podle nalepené značky na skle a zamáčkneme ho.
– Nasadíme pérovou podložku a utáhneme matici momentem 15 Nm.
– Nasadíme obložení záďových dveří, zamáčkneme do úchytů a nakonec přišroubujeme jedním šroubem.
– K baterii připojíme ukostřovací (–) kabel. Případně nařídíme palubní hodiny a zadáme bezpečnostní kód rádia.



Obsah

WebZdarma.cz