Skříň vačkového hřídele u zážehových motorů s obsahem od 1,4 l – demontáž a montáž


Budeme-li demontovat ventily nebo zdvihátka ventilů, musíme vymontovat skříň vačkového hřídele.


Demontáž

– Motor nastavíme do takové polohy, aby byl píst prvního válce v HÚ a vymontujeme ozubený řemen.– Odšroubujeme řemenici vačkového hřídele. Protáčení vačkového hřídele zabráníme tím, že zaaretujeme kolo vačkového hřídele vhodným trnem.– Odšroubujeme zadní kryt ozubeného řemenu a sejmeme ho.
Pozor: přitom nesmíme pootočit vačkovým hřídelem. Pokud musíme otočit vačkovým hřídelem, vhodně ho označíme a při montáži namontujeme vačkový hřídel přesně podle provedené značky. Pokud bychom nenamontovali vačkový hřídel přesně do původní polohy, mohlo by dojít k dosednutí ventilů na písty, a tím k poškození motoru.
– Odmontujeme kryt hlavy válců.– Vyšroubujeme šrouby – viz šipky – a sejmeme skříň vačkového hřídele i vačkový hřídel.
Pozor: nesmí vypadnout zdvihátka ventilů z vedení ve skříni vačkového hřídele. Jestliže jsme vymontovali zdvihátka ventilů, musíme je namontovat přesně do polohy, v jaké byla před demontáží.


Montáž

Pozor: pokud jsme vyjmuli šrouby hlavy válců, musíme je na straně sacího a výfukového kolena vložit zpět ještě před montáží skříně vačkového hřídele. Pozdější vložení šroubů na této straně není možné.
– Vždy vyměníme původní těsnění mezi hlavou válců a skříní vačkového hřídele za nové. Důkladně očistíme zbytky starého těsnění z těsnící plochy, kterou řádně odmastíme.
– Na hlavu válců nasadíme skříň vačkového hřídele s nasazeným vačkovým hřídelem a usazenými zdvihátky ventilů.
– Všechny šrouby utáhneme přes kříž v prvním stupni momentem 10 Nm, v druhém stupni momentem 20 Nm. Přitom začínáme vždy od vnitřních šroubů směrem ven a utahujeme šrouby stále přes kříž.
– Nasadíme řemenici vačkového hřídele a upevňovací šroub utáhneme momentem 80 Nm. Přitom nesmíme pootočit vačkovým hřídelem. Proto zaaretujeme jeho řemenici stejně jako při demontáži.
– Utáhneme zadní kryt ozubeného řemenu.
– Namontujeme ozubený řemen.
– Seřídíme vůli ventilů.Obsah

WebZdarma.cz