Zapalovací svíčky

Zapalovací svíčka se skládá ze středové elektrody, izolátoru a pláště se zemní elektrodou. Zemní elektroda je vzduchotěsně upevněna v izolátoru, izolátor je pevně spojen s pláštěm svíčky. Mezi středovou a boční elektrodou přeskakuje zapalovací jiskra, která zapaluje směs benzínu se vzduchem. Na dobrém chodu zapalovacích svíček je závislé spouštění motoru, volnoběžný chod motoru, akcelerace a rovněž maximální rychlost. Proto nesmíme zaměnit předepsaný typ svíčky, který je kromě jiného určen tepelnou hodnotu svíčky, za jiný.
Tepelná hodnota svíčky udává stupeň tepelného zatížení svíčky. Čím nižší je tepelná hodnota svíčky, tím vyšší tepelné zatížení svíčka snese. Svíčka lépe odvádí teplo a brání tím detonačnímu spalování (klepání motoru). Má však nevýhodu ve vyšší samočistící teplotě, to znamená, že je náchylná ke vzniku usazenin, a to obzvláště tehdy, když motor během jízdy nedosáhne provozní teploty (jízdy po městě, jízdy na krátké vzdálenosti v zimě). U „teplých“ motorů se zpravidla používají „studené“ svíčky (tepelná hodnota od 06), protože se od nich požaduje vyšší výkon.
Měděnné (Cu) jádro středové elektrody a ještě více stříbrné jádro má dobrou tepelnou vodivost, a proto mají svíčky z těchto materiálů větší tepelnou odolnost.
Údaj o tepelné hodnotě zapalovací svíčky je obsažen v kódovém označení svíčky, které má u často používaných svíček Bosch a Beru následující uspořádání:

Zapalovací svíčky Bosch:
123456
FR7DC2

1: W = závit M14x1,25 s rovnou dosedací plochou, SW 21; F = závit M14x1,25 s rovnou dosedací plochou, SW 16; H = závit M14x1,25 s kuželovou dosedací plochou, SW 16 (SW = šířka klíče).
2: R = s odporem pro odrušení. Funkce zapalování tím není ovlivněna.
3: Tepelná hodnota. Stupnice tepelné hodnoty je udávána od 06 („studená“) do 13 („teplá“), přičemž hodnota 08 odpovídá dřívější tepelné hodnotě 175 (staré označení), 07–200, 06–225 atd.
4: B = délka závitu 12,7 mm, normální jiskřiště; C = délka závitu 19 mm, normální jiskřiště; D = délka závitu 19 mm, prodloužené jiskřiště; L = délka závitu 19 mm, extrémně prodloužené jiskřiště. Údaje o délce závitu se vždy vztahují na zapalovací svíčky s rovnou dosedací plochou. Pokud je navíc uvedeno písmeno „T“ (například „DT“) = tři zemní elektrody.
5: Materiál středové elektrody: bez údaje = Cr-Ni legovaná, C = středová elektroda ze slitiny Ni-Cu, S = stříbrná středová elektroda, P = platinová středová elektroda.
6: 2 = elektrody ze dvou druhů materiálu.

Zapalovací svíčky BERU:
123456
14FR7DU

1: průměr závitu v mm, zde M14x1,25.
2: F = závit M14x1,25 s rovnou dosedací plochou, K = kuželová dosedací plocha.
3: R = odrušovací odpor 5 kW/10 kW (kiloohmů).
4: tepelná hodnota, označení jako u svíček Bosch.
5: délka závitu, jako u Bosch.
6: materiál středové elektrody: U = „ultra“ (Ni-Cu–vázaná středová elektroda), S = stříbrná středová elektroda, P = platinová středová elektroda, O = zesílená středová elektroda; R = se zvýšenou odolností proti abrazi.Doporučené zapalovací svíčky pro vozidla FIAT PUNTOZapalovací svíčkyModel
PUNTO 55, 60 a 75PUNTO 90PUNTO GT
BOSCHFR 7 DC2FR 6 DC2FR 6 DTCW
BERU14FR 7 DU14F6 DUOR
CHAMPIONRC 9 ZCCRC 7 ZCCRC 7 BYC 4
MARELLIL 7 LCR
FIAT9 GYSSR7 GYSSR7 GBYSR 4

Vzdálenost elektrod: 0,9 mm

Pozor: technický vývoj jde neustále dál a označení se může měnit. Je možné, že nyní platí pro starší vozidla jiné hodnoty zapalovacích svíček. Doporučujeme proto zeptat se na aktuální hodnoty svíček v odborném servisu.


Obsah

WebZdarma.cz