Zapalovací svíčky – demontáž a montáž

Pozor: zapalovací svíčky montujeme jen u studeného nebo vlažného motoru. Když vyšroubujeme svíčky u zahřátého motoru, můžeme závit svíčky v hlavě válců, který je vyroben z lehkého kovu, poškodit.


Demontáž

– Vymontujeme vzduchový filtr.
– Pro snadnější montáž si označíme zapalovací kabely podle pořadí válců od 1 do 4 lepící páskou. Někdy je číslo příslušného válce vytištěno na kabelech zapalování.
– Místa kolem zapalovacích svíček vyfoukáme pokud možno stlačeným vzduchem, aby při vymontovaných svíčkách nespadla do spalovacího prostoru žádná nečistota.
– Vytáhneme koncovky zapalovacích svíček. Netaháme přitom za kabely, ale za koncovky. Pro snadnější manipulaci použijeme speciální kleště na koncovky svíček, například HAZET 1849 nebo 1849-1.
– Zapalovací svíčky vyšroubujeme vhodným klíčem na svíčky. Dáváme pozor na to, aby se klíč na svíčky nevzpříčil, což by mohlo vést ke zlomení keramického izolátoru. Na vyšroubování zapalovacích svíček můžeme použít nástavec nástrčkového klíče na zapalovací svíčky, například HAZET 900KF PRO SW 20,8 mm.
– Zkontrolujeme vzhled svíček. S trochou zkušenosti můžeme poznat, jaký je provozní stav motoru. Zhruba platí následující:

Elektroda a izolátor
Středně šedásprávná funkce zapalovací svíčky
Černásměs je příliš koncentrovaná
Zaolejovanávysazování příslušné zapalovací svíčky nebo špatně pracující netěsné pístní kroužky

– Zkontrolujeme izolaci svíček, zda není narušena svodovými proudy, což by se projevilo tenkými, nepravidelnými stopami na povrchu. V takovém případě svíčku vyměníme.
– Pokud zapalovací svíčky čistíme v rámci údržby, používáme mosazný kartáč nebo přístroj na pískování.


Montáž– Lístkovými měrkami změříme vzdálenost elektrod. Požadovaná hodnota: 0,9 mm. U nových svíček je vzdálenost elektrod zpravidla nastavena správně.
– Při seřizování vzdálenosti kontaktů ohneme zemní elektrodu. Použijeme k tomu speciální nástroj nebo poklepeme ze strany na zemní elektrodu. Při narovnávání zapřeme o okraj závitu malý šroubovák. Pozor: v žádném případě jej neopíráme o středovou elektrodu, protože bychom ji mohli poškodit.
– Zapalovací svíčky našroubujeme rukou až ke styčné ploše na hlavě válců.
– Zapalovací svíčky utáhneme klíčem na zapalovací svíčky momentem 25 Nm. Pozor: klíč musíme nasadit správně do závitu, abychom nepoškodili keramický izolátor.
– Koncovky svíček nasadíme podle značek. Zavikláme koncovkou, abychom zkontrolovali, zda koncovka svíčky a zapalovací kabel pevně drží.
– Namontujeme vzduchový filtr.Obsah

WebZdarma.cz