Připojení a seřízení táhla akcelerátoruZážehové motory

Pozor: táhlo akcelerátoru je velmi citlivé na zlomení, proto s ním zacházíme opatrně. Jedna malá trhlina může později za provozu způsobit jeho zlomení. Zdeformované táhlo nesmíme montovat zpět.


Odpojení u FIRE-motorů (do 75 PS)

– Vymontujeme vzduchový filtr.


– Uvolníme obě pojistné matice 2 seřizovacího šestihranu 3 na pouzdře táhla 4. Táhlo vytáhneme stranou z držáku.
– Plynové táhlo 1 vyvěsíme otvorem z páčky škrtící klapky. V případě potřeby trochu ohneme držák šroubovákem.


Připojení a seřízení

– Táhlo akcelerátoru zavěsíme do segmentu a namáčkneme do držáku.
– Segment škrtící klapky lehce namáčkneme plochými kleštěmi. Vsuvka táhla musí být nyní pohyblivá v otvoru na segmentu škrtící klapky, ale nesmí vyklouznout.
– Táhlo akcelerátoru nastavíme šestihranem 3 do polohy volnoběžných otáček s trochou vůle (bez napětí).
– Znovu utáhneme pojistné matice 2.
– Pomocník úplně sešlápne plynový pedál a zajistí, aby se škrtící klapka úplně otevřela. Páčkou škrtící klapky již nesmí jít rukou pohnout ve směru plného plynu.
– Namontujeme vzduchový filtr.


Odpojení, motory od 90 PS– Plynové táhlo 1 vyvěsíme otvorem ve vedení táhla 5. V případě potřeby trochu ohneme držák šroubovákem.
– Uvolníme obě pojistné matice 2 seřizovacího šestihranu 3 na pouzdře táhla 4. Táhlo vytáhneme z držáku.


Připojení a seřízení

– Vedení táhla – viz šipka – namažeme tukem s MoS2. Páčka se musí pohybovat lehce.
– Z páčky škrtící klapky 7 vymáčkneme šroubovákem kulovou pánev soustavy tyčí.
– Zavedeme táhlo akcelerátoru do držáku a zavěsíme do vedení lanka. Na seřizovací šestihran našroubujeme pojistnou matici.
– Vedení táhla lehce stiskneme plochými kleštěmi. Vsuvka táhla musí být nyní v otvoru vedení lanka pohyblivá, ale nesmí vyklouznout.
– Táhlo akcelerátoru nastavíme šestihranem 3 do polohy volnoběžných otáček s trochou vůle (bez napětí) tak, aby vedení lanka 5 dosedlo na svůj doraz. Utáhneme pojistné matice 2.
– Na páčku škrtící klapky 7 namáčkneme kulovou pánev. Pokud se nedá namáčknout v klidové poloze nebo se přitom poruší seřízení škrtící klapky, uvolníme pojistnou matici 6 a soustavu tyčí seřídíme šestihranem. Utáhneme pojistnou matici.
– Pomocník úplně sešlápne plynový pedál a zajistí, aby se škrtící klapka úplně otevřela. Páčkou škrtící klapky již nesmí jít pohnout rukou ve směru plného plynu.Obsah

WebZdarma.cz