Táhlo spojky – výměnaDemontáž

– Měřítkem změříme délku závitové části až k pojistné matici. Při výměně táhla spojky si tím usnadníme nastavení délky táhla.


– Odšroubujeme pojistnou matici a matici 1, vyvěsíme táhlo 2 z vysouvacího ložiska a ze stavitelné opěrky na převodovce.
– Odpáčíme pojistnou svorku 4 na pedálu spojky, z něhož ve vnitřním prostoru vozidla vyvěsíme oko táhla spojky 3.
– Ze strany motoru na mezistěně pod posilovačem brzd odšroubujeme dvěma šrouby 5 uchycení táhla spojky.


Montáž

– Zavěsíme táhlo spojky do vysouvací páky.
– Zatlačíme do vedení táhla spojky v převodovce pryžový doraz.
– Protáhneme mezistěnou táhlo spojky a zavěsíme ho do pedálu spojky. Nasuneme pojistnou svorku.
– Na mezistěnu přišroubujeme uchycení táhla spojky. Nesmíme zapomenout na uložení pryžového těsnění mezi uchycení a mezistěnu.
– Na závitovou část vysouvací vidlice do místa naměřeného před demontáží našroubujeme seřizovací matici.
– Seřídíme spojku.Obsah

WebZdarma.cz