Těleso škrtící klapky u modelu PUNTO 751 – Regulátor volnoběžných otáček
2 – Potenciometr škrtící klapky
3 – Snímač teploty nasávaného vzduchu
5 – Přívod chladící kapaliny
6 – Odvod chladící kapaliny
7 – Podtlakové vedení systému odvzdušnění palivové nádrže (modré hrdlo)
8 – Přípojka odvzdušnění klikové skříně (hnědé hrdlo)

Pozor: při pracích na tělese škrtící klapky musíme dodržovat následující zásady: čištění provádíme štětcem a stlačeným vzduchem. Těleso škrtící klapky nikdy neponořujeme do čistící kapaliny. Nevymontováváme škrtící klapku a osičku škrtící klapky. Nesmíme otáčet dorazovým šroubem škrtící klapky.
Utahovací moment šroubů na utahování vstřikovací jednotky na sacím potrubí činí 7 Nm.Obsah

WebZdarma.cz