Termospínač ventilátoru – kontrola

Činnost spínače ventilátoru zkontrolujeme tehdy, jestliže při horkém motoru spínač nesepne ventilátor a dochází k přehřátí motoru. Předpoklad kontroly je, že termostat i uzávěry chladiče a vyrovnávací nádržky jsou v naprostém pořádku.
Termospínač ventilátoru je umístěn vlevo na chladiči. Dle modelu vozidla může být instalován buď dvoupólový, nebo třípólový termospínač. Třípólový termospínač je instalován ve vozidlech nad 90 PS a ve vozidlech se vznětovým motorem (po zahřátí motoru spíná ventilátor v režimu nižších otáček již při nižší teplotě motoru).
– Přesvědčíme se, zda je chladič v prostoru termospínače horký. Není-li, závada zřejmě není v termospínači ventilátoru.
– Zkontrolujeme pojistku motoru ventilátoru, případně ji vyměníme.
– Zapneme zapalování.

Typ spínačeTeplota sepnutí spínače
ZapnutoVypnuto
dvoupólový90–94 °C85–89 °C
třípólový (B = 1. stupeň, R = 2. stupeň, N = ukostření)B = 86–90 °C, R = 90–94 °CB = 81–85 °C, R = 85–89 °C

– Odpojíme konektor termospínače, oba póly termospínače propojíme drátem. U dvoustupňového ventilátoru zkontrolujeme oba stupně stejným způsobem. Nejprve propojíme svorku ukostření se svorkou 1, a potom se svorkou 2.
– Pokud se nyní ventilátor rozběhne, vyměníme termospínač za nový. Utahovací moment termospínače je 25 Nm. Uniklou chladící kapalinu doplníme. Odvzdušníme chladící systém.
– Nenaskočí-li ventilátor, zkontrolujeme pomocí schématu elektrické instalace jeho přípoje, zda jsou v pořádku kontakty a není-li závada v upevnění elektrického vedení. Jinak vyměníme motor ventilátoru za nový.
– Nový termospínač vyzkoušíme tak, že zahřejeme motor a necháme ho ve volnoběžných otáčkách běžet do chvíle, kdy dojde k zapnutí ventilátoru. Přitom nesmí dojít k přehřátí motoru.Obsah

WebZdarma.cz