Termostat – demontáž a montáž

Termostat otevírá se zvyšující se teplotou po spuštění a zahřátí motoru velký okruh chladící kapaliny. Zůstane-li termostat vinou poruchy uzavřen, dochází zákonitě k přehřátí motoru. Tuto poruchu signalizuje rozsvícená červená kontrolka, přičemž po otevření kapoty se rukou přesvědčíme, že chladič zůstává studený. Vadný termostat může zůstat nadále otevřen i po ochlazení chladící kapaliny. To se pozná na motoru, který nedosáhne své provozní teploty, špatným chodem po spuštění motoru a případně při špatném výkonu topení v zimě.
Pozor: příčinou nadměrného zahřátí motoru po krátké jízdě může být také vápnem zanesený chladič nebo přetržený klínový řemen, který pohání čerpadlo chladící kapaliny.


Demontáž

– Od baterie odpojíme kabel ukostření (–). Pozor: odpojením baterie vymažeme obsah elektronické paměti, například chybový registr motoru nebo kód rádia. Před odpojením doporučujeme přečíst si pokyny v části Baterie – demontáž a montáž.
– Vypustíme a do nádoby zachytíme chladící kapalinu pro její opětovné použití. – Demontáž je rozdílná u různých typů motoru.

Termostat u motorů FIRE.

Termostat u motorů nad 90 PS a u vznětových motorů.

Části termostatu.
1 – čidlo zpravidla není instalováno
2 – ploché těsnění
3 – skříň termostatu
4 - snímač ukazatele teploty chladící kapaliny
5 – těsnící kroužek
6 – teplotní snímač vstřikovacího čerpadla

– Termostat je umístěn v přírubě výstupní hadice chladící kapaliny na hlavě válců. Povolíme sponu na hadici a posuneme ji zpět.
– Sejmeme hadici chladící kapaliny a odšroubujeme těleso termostatu.
– Vyjmeme termostat z tělesa termostatu a zkontrolujeme jeho činnost, případně vyměníme termostat za nový.


Kontrola činnosti termostatu– Zvolna zahříváme termostat ve vodní lázni. Přitom se nesmí termostat dotýkat stěn nádoby. Termostat musí být zcela ponořen. Teplotu lázně měříme vhodným teploměrem.


– Termostat se začíná otvírat při teplotě asi +85 °C (u motorů nad 90 PS a u vznětového motoru asi +80 °C). Na obrázku je termostat motoru FIRE.
– Úplného otevření má dosáhnout termostat při teplotě asi +100 °C (vznětový motor při teplotě asi +88 °C). Při úplném otevření musí být zdvih regulační klapky 7,5 mm.
– Následně zkontrolujeme, zda dochází při ochlazení k uzavření termostatu, v opačném případě vyměníme termostat za nový.


Montáž

– Nasadíme vypouštěcí hrdlo chladící kapaliny. Na hrdlo nasadíme horní hadici chladící kapaliny a připevníme ji šroubovací sponou. Mezi blok motoru a hrdlo vložíme nové těsnění, šrouby utáhneme momentem 15 Nm.
– Doplníme chladící kapalinu.
– Připojíme k baterii kabel ukostření (–). Nařídíme palubní hodiny a případně zadáme kód proti odcizení rádia.Obsah

WebZdarma.cz