Kontrola tlaku oleje

– Zkontrolujeme stav motorového oleje, případně olej doplníme.
– Asi po půlhodinovém zahřívání motoru by teplota oleje měla dosáhnout přibližně +100 °C.– Sejmeme kabel ze spínače tlaku oleje a spínač vymontujeme. Obrázek ukazuje spínač tlaku oleje u motoru „FIRE“. Je umístěn na přírubě olejového filtru. U ostatních motorů je na přední straně bloku motoru vedle olejového filtru.
– Do otvoru pro spínač tlaku oleje zašroubujeme vhodný manometr (tlakoměr).
– Spustíme motor a necháme ho běžet ve volnoběžných otáčkách. Hodnota tlaku musí být alespoň 0,7 bar (70 kPa). Následně zvýšíme otáčky na 4 000 min-1 a tlak musí vykazovat hodnotu mezi 3,4 až 4,9 bar (340–490 kPa).
– Zašroubujeme spínač tlaku oleje s novým těsněním a utáhneme ho momentem 35 Nm. Připevníme zpět kabel.
– Jestliže tlak oleje neodpovídá požadované hodnotě, postupujeme podle „Tabulky poruch oběhu oleje“.Obsah

WebZdarma.cz