Tlumič pérování – demontáž a montážDemontáž– Z motorového prostoru vytáhneme krytku 1 matice tlumiče pérování.
– Pokud budeme tlumič pérování po demontáži rozebírat, uvolníme horní upevňovací matici tlumiče pérování zahnutým očkovým klíčem. Pístní tyč přitom přidrzujeme vnitřním šestihranným klíčem SW 6, aby se neprotáčela. Pozor: vozidlo musí přitom stát na zemi.
– Polohu předních kol označíme až k náboji kola barvou, abychom mohli vyvážené kolo namontovat zpět do původní polohy. Uvolníme šrouby kol. Vozidlo musí přitom stát na zemi. Vyzvedneme předek vozidla a sundáme přední kolo.


– Z držáku 2 tlumiče pérování vytáhneme brzdovou hadici 1. V případě potřeby uvolníme úchyty kabelů elektrického vedení 3.


– V případě potřeby z držáku uvolníme kabel 4 snímače otáček systému ABS.
– Z hlavy ložiska čepu kola vyšroubujeme spodní šrouby 5 pro upevnění tlumiče pérování.


– Vyšroubujeme upevňovací šrouby 6 tlumiče pérování.
– Tlumič pérování vytáhneme dolů, oba upevňovací čepy 7 stiskneme přes otvory v lůžkách tlumiče pérování.


Montáž

– Tlumič pérování nasadíme zespoda a oba upevňovací čepy zajistíme v lůžku tlumiče pérování.
– Tlumič pérování přišroubujeme na lůžko momentem 50 Nm.
– Spodní upevňovací šrouby tlumiče pérování utáhneme k hlavě lůžka čepu kola momentem 70 Nm.
– Na držák nasadíme kabel snímače otáček systému ABS.
– Na držák tlumiče pérování nasadíme brzdovou hadici. V případě potřeby ji připevníme kabelovými úchyty.
– V motorovém prostoru namáčkneme krytku matice tlumiče pérování.
– Přední kolo nasadíme tak, aby se kryly značky, namalované při demontáži. Předtím tukem na válečková ložiska lehce namažeme centrální uložení ráfku na náboj kola. Našroubujeme kolo. Vozidlo spustíme na kola a šrouby kol utáhneme křížem přes střed momentem 90 Nm.
– Zkontrolujeme, zda jsou brzdové hadice a vedení ABS volné. Pomocník proto otočí předními koly až na doraz doleva i doprava.Obsah

WebZdarma.cz