Topení

Čerstvý vzduch pro vytápění vozidla prochází otvorem pro přívod vzduchu pod čelním sklem a je nasáván ventilátorem 8 dovnitř vozidla. Dále prochází topným tělesem 1 a je rozváděn různými klapkami k jednotlivým vyúsťujícím tryskám. Klapky rozvodu vzduchu jsou ovládány táhly a ovladačem 3. Podle výbavy může být vstup čerstvého vzduchu vybaven pylovým filtrem. Topení můžeme přepnout i na cirkulační režim. V tom případě je nasáván do výměníku tepla vzduch z vnitřku vozidla, který se dále ohřívá.
Nastavíme-li topení na „teplo“, proudí čerstvý vzduch výměníkem tepla 7, který se nalézá v topném tělese. Zde je zahříván lamelami ohřátými horkou chladící kapalinou a proniká do vnitřního prostoru vozidla. Teplota vzduchu je řízena přestavitelnými klapkami a je dána poměrem čerstvého a teplého vzduchu.
K zesílení topného výkonu slouží třístupňový regulovatelný ventilátor topení. Ventilátor může běžet třemi rychlostmi a je spínán přes předřadné odpory 9. Při spálení jednoho odporu neběží ventilátor příslušnou rychlostí.


1 – Topné těleso
2 – Ovládací panel
3 – Ovladač pro ovládání klapek rozvodu vzduchu
4 – Spínač ventilátoru
5 – Posuvná páčka pro regulaci cirkulace vzduchu
6 – Otočný přepínač ventilátoru
7 – Výměník tepla
8 – Ventilátor
9 – Předřadné odpory pro ventilátorObsah

WebZdarma.cz