Funkce klimatizace

Dodatečně může být vozidlo FIAT PUNTO vybaveno i klimatizací. Klimatizace se skládá z kompresoru, kondenzátoru, klapky, výparníku, zachycovací nádržky a tlakových vedení. Jako chladící náplň se používá kapalina R134a. Kompresor klimatizace je poháněn klínovým řemenem nebo drážkovaným klínovým řemenem od klikového hřídele. Kompresor zvyšuje tlak v chladícím okruhu na maximálně 3 MPa (30 bar). Stlačením se chladivo zahřeje. V kondenzátoru odebírá proudící vzduch z chladiva teplo (studený vzduch, zůstává ve vnější oblasti). Ochlazuje tím horké chladivo, které kondenzuje, tedy zkapalní. Chladivo je pod vysokým tlakem a protéká klapkou, která redukuje jeho tlak. Chladivo expanduje a vypařuje se, a tím se znovu silně ochlazuje. Ve výparníku odebírá chladivo teplo od kolem proudícího vzduchu a vzduch se tak ochlazuje. Chladnější vzduch je veden do vnitřku vozidla. Chladivo přijímá ve výparníku teplo a vypařuje se. Páry chladiva, které mají malý tlak, jsou nasávány kompresorem, kde znovu začíná chladící okruh. Zachycovací nádržka slouží jako expanzní nádržka a zásobní nádržka na chladivo.
Pozor: v následujícím textu nepopisujeme opravy klimatizace. S výjimkou údržby (napnutí klínového řemene kompresoru chlazení) necháme všechny práce na klimatizačním zařízení provádět v odborném servisu. V žádném případě nesmíme otevírat chladící okruh, protože chladivo způsobuje omrzliny.

1 – Nízkotlaká přípojka (přívod chladící kapaliny)
2 – Vysokotlaká přípojka (odvod chladící kapaliny)
3 – Vstupní hrdlo kondenzátoru
4 – Výstupní hrdlo kondenzátoru
5 – Klapka
6 – Tlakový spínač
7 – Odvodňovací filtr
8 – Pojistka
9 – Vysokotlaké vedení
10 – Nízkotlaké vedení
11 – Výparník
12 – Kondenzátor
13 – Kompresor
14 – Přetlakový ventil
15 – Snímač teplotyObsah

WebZdarma.cz