Ovládací panel – demontáž a montážDemontáž– Stáhneme knoflík ze spínače topení 1. Pokud jsme sundali jen horní část, musíme vyjmout i zadní průhledný díl.
– Vyšroubujeme upevňovací šroub za knoflíkem.
– Vyšroubujeme dva šrouby – viz šipky – na spodní straně krytu ovládacího panelu.
– Sejmeme kryt ovládacího panelu 2.


– Odšroubujeme čtyřmi šrouby – viz šipky – ovládací panel 7.


Montáž

– Přišroubujeme ovládací panel.
– Nasadíme na panel kryt a upevníme ho třemi šrouby.
– Nasadíme knoflík na spínač topení.Obsah

WebZdarma.cz