Ovládací táhla topení – demontáž a montáž

– Vymontujeme ovládací panel.


Ovládací táhlo klapky čerstvého a recirkulovaného vzduchu– Povolíme šroub 1 a vytáhneme lanovod A ze svorky 3.
– Odstraníme pojistku 4 a vyhákneme konec táhla z výstupku na páčce 5.


– Vyhákneme druhý konec táhla A ze svorky 6 na držáku 7.
– Vyhákneme táhlo z ovládací páky 8. Ovládací páka je upevněna vlevo na tělese ventilátoru.
– Zpětnou montáž nového táhla provedeme opačně než demontáž. Konec táhla musíme upevnit do svorky 6 tak, aby se regulační klapka mohla pohybovat v celém rozsahu.


Ovládací táhlo směšovací klapky (klapka teplého vzduchu)– Vyšroubujeme šroub 1 pro upevnění svorky 3 k ovládacímu panelu 2. Vytáhneme konec lanovodu z páčky 4.


– Vytáhneme druhý konec lanovodu ze svorky 5.
– Vyhákneme táhlo z páky 7. Páka 7 je na levé straně topného tělesa.
– Zpětnou montáž nového táhla provedeme opačně než demontáž. Konec lanovodu musíme upevnit do svorky 5 tak, aby se regulační klapka mohla pohybovat v celém rozsahu.


Ovládací táhlo rozdělovací klapky– Z ovládacího panelu 2 vyšroubujeme šroub 8 pro upevnění svorky 9. Vytáhneme konec lanovodu C z páky 10.


– Vytáhneme druhý konec lanovodu C ze svorky 11.
– Vyhákneme táhlo z ovládací páky. Páka je na levé straně topného tělesa.
– Zpětnou montáž nového táhla provedeme opačně než demontáž. Konec lanovodu musíme upevnit do svorky 11 tak, aby se regulační klapka mohla pohybovat v celém rozsahu.Obsah

WebZdarma.cz