Tabulka poruch topení


Obsah

PoruchaPříčinaOdstranění
Ventilátor topení nefungujeVadná pojistkaZkontrolovat pojistku ventilátoru, případné ji vyměnit
Vadný přepínačZjistit, zda je na předřadném odporu napětí. Jestliže není, vymontovat a zkontrolovat přepínač
Vadný elektromotorZkontrolovat motor ventilátoru
Ventilátor topení neběží jen na jeden konkrétní stupeňVadný regulační předřadný odporZkontrolovat svorkovnici předřadného odporu
Topení má malý výkonNízký stav chladící kapalinyZkontrolovat stav chladící kapaliny, případně kapalinu doplnit
Ovládání topení jde ztuha, je vadnéZkontrolovat ovládání topení, popřípadě vyměnit táhlo
Výměník tepla je netěsný nebo ucpanýVyměnit výměník tepla (práce pro odborný servis)
Topení nelze vypnoutOvládání topení jde ztuha, je vadnéZkontrolovat ovládání topení, popřípadě vyměnit táhlo
Hluk v okolí ventilátoru topeníVniklá nečistota, listíVymontovat a vyčistit ventilátor, vyčistit vzduchový kanál
Nevyvážená vrtule ventilátoru, poškozené ložiskoVymontovat motor ventilátoru a zkontrolovat, zda se lehce otáčí
WebZdarma.cz