Vstřikovací trysky – demontáž a montáž

Poškozené trysky mohou způsobovat nežádoucí detonační spalování v motoru s následným poškozením ložisek. Při takové závadě necháme motor běžet ve volnoběžných otáčkách a postupně povolujeme převlečné matice vstřikovacích vedení. Pokud po uvolnění nějaké převlečné matice detonační spalování zmizí, je příslušná tryska vadná.
Vadné trysky najdeme rovněž tak, že postupně povolujeme převlečné matice vstřikovacích vedení, zatímco motor běží ve zvýšených volnoběžných otáčkách. Pokud zůstanou otáčky motoru po povolení převlečné matice některé trysky konstantní, svědčí to o vadné trysce. Vstřikovací trysky kontrolujeme manometrem (práce pro odborný servis; požadovaná hodnota tlaku vstřikovaného paliva je 150–158 bar (15 000 kPa až 15 800 kPa).
O závadě trysek svědčí zejména tyto příznaky:
– Vadné zapalování
– Detonační spalování v jednom nebo více válcích
– Přehřátý motor
– Výkonnostní výpadek motoru
– Silně černé výfukové plyny
– Vysoká spotřeba paliva


Demontáž

Vstřikovací vedení vyčistíme opatrně na povrchu prostředkem pro čištění za studena nebo naftou.


– Kompletně vymontujeme vstřikovací vedení. Otevřeným očkovým klíčem proto uvolníme převlečné matice na čerpadle a vstřikovacích tryskách. Pozor: neměníme tvar vedení.
– Ze vstřikovacích trysek vytáhneme vratná palivová vedení. Přípojky opatříme uzavíracími krytkami.


– Vstřikovací trysky vymontujeme nástrčkovým klíčem, například HAZET 4555, a odložíme je v pořadí, v jakém byly namontovány.
Pozor: otvory vstřikovacích trysek nesmí do spalovacích komor proniknout žádná nečistota. Otvory případně vhodně zakryjeme.
– Každá vstřikovací tryska má na ochranu před žárem žáruvzdorné těsnění 1, viz obr. Vyndáme z hlavy válců žáruvzdorná těsnění.
Pozor: při montáži vstřikovacích trysek namontujeme vždy nová žáruvzdorná těsnění.


A – Zpětné vedení paliva
B – Tlaková pružina
C – Těleso trysky
D – Nástavec
E – Jehla trysky
F – Špička jehly
– Držák trysky upneme do svěráku mezi čelisti z měkkého kovu.
– Jehlu trysky zkontrolujeme, zda nemá poškozené sedlo a zda jehla není opotřebená nebo poškozená. Vstřikovací trysky očistíme dřevěnou stěrkou.
Pozor: v žádném případě neopracováváme trysku nebo jehlu drátem, pilníkem nebo brusným papírem. Jednotlivé součástky vstřikovacích trysek nesmíme mezi sebou zaměnit.
– Jehla se musí v trysce pohybovat volně svoji vlastní vahou.


Montáž



– Mezi hlavu válců a vstřikovací ventil namontujeme vždy nové žáruvzdorné těsnění. Vybrání v těsnění musí vždy ukazovat nahoru, šipka ukazuje k hlavě válců.
– Vstřikovací trysky utáhneme momentem 55 Nm.
– Vstřikovací vedení na vstřikovacích tryskách a vstřikovacím čerpadle utáhneme momentem 30 Nm.
– Připojíme zpětná palivová potrubí.
– Odvzdušníme palivovou soustavu.



Obsah

WebZdarma.cz