Teleskopický tlumič – kontrola a sešrotování

Poškozený teleskopický tlumič prozrazují zejména následující jevy při jízdě:
– Rozkývání karosérie při jízdě na nerovné vozovce.
– Rozkývání karosérie na několika po sobě následujících nerovnostech na vozovce.
– Poskakování kol na normální vozovce.
– Vybočení vozidla při brzdění (může mít i jiné příčiny).
– Nestabilita při jízdě v zatáčkách, špatné držení stopy, smyk vozidla.
– Podivný hluk během jízdy.
– Nezvyklé opotřebení vzorku pneumatik.
Teleskopický tlumič můžeme zkontrolovat rukou. Přesnou kontrolu teleskopického tlumiče může provádět na dynamickém testovacím zařízení (u zabudovaného tlumiče) nebo na speciálním kontrolním zařízení pro teleskopické tlumiče.


Kontrola rukou

– Teleskopický tlumič vymontujeme.


– Tlumič držíme v montážní poloze. Minimálně třikrát ho roztáhneme a opět stlačíme. Tlumič se musí po celé dráze pohybovat při působení stejné síly přibližně stejně rychle a plynule. Nesmí se ozývat žádný neobvyklý hluk.
– Zcela zasuneme pístní tyč a pak ji uvolníme. Pístní tyč se musí konstantní rychlostí vysunout.
– Při jinak bezvadné funkci nejsou nepatrné stopy po hydraulické kapalině důvodem k výměně.
– Při velkém úniku hydraulické kapaliny však teleskopický tlumič vyměníme.
– Namontujeme teleskopický tlumič.


Sešrotování teleskopického tlumiče

Teleskopické tlumiče jsou naplněny olejem. Nesmíme je proto vyhodit do běžného odpadu. Odevzdáme je ve sběrných surovinách nebo na speciální skládce. V odborném servisu teleskopický tlumič před sešrotováním vyprazdňují následujícím způsobem.


– Tlumič utáhneme ve svěráku ve svislé poloze pístní tyčí dolů.
– Asi 20 mm ode dna trubky tlumiče vyvrtáme otvor o průměru cca 3 mm, aby mohl uniknout plyn. Unikající plyn je bezbarvý, bez chuti a zápachu, není jedovatý.
– Asi 60 mm od konce vyvrtáme další otvor o průměru cca 5 mm, kterým vyteče olej.
– Několika pohyby pístní tyče nahoru a dolů vypumpujeme z tlumiče zbývající olej. Vytékající olej zachytíme do nádoby. Pozor: starý olej nesmíme jednoduše vylít nebo vyhodit do běžného odpadu. Tlumiče obsahují minerální olej, který musí být podle zákona likvidován společně s motorovým olejem speciálním způsobem.Obsah

WebZdarma.cz