Brzdy, pneumatiky, kola

Podle plánu údržby provedeme následující úkony:
– Brzdová kapalina: zkontrolujeme stav a kontakty kontrolky stavu brzdové kapaliny.
– Brzdová soustava: zkontrolujeme tloušťku obložení brzdových destiček a elektrické vedení snímače signalizace opotřebení brzdového obložení na kotoučových brzdách předních kol. Zjistíme stav elektrického vedení a těsnost hadic, brzdových válečků a všech přípojek.
– Demontujeme bubnové brzdy a provedeme optickou kontrolu. Brzdové bubny s rýhami necháme přesoustružit nebo je vyměníme za nové. Zkontrolujeme tloušťku brzdových kotoučů. Údaje o údržbě jsou uvedeny v části „Brzdové obložení“.
– Pneumatiky: zkontrolujeme stav a nahuštění pneumatik, zkontrolujeme opotřebení běhounu (včetně rezervního kola).
– Šrouby kol: šrouby utáhneme momentem 90 Nm.


Kontrola stavu brzdové kapaliny a kontrola signalizace stavu brzdové kapaliny

Zásobní nádržka brzdové kapaliny se nachází v motorovém prostoru. Nádržka má dvě komory, vždy jednu pro příslušný brzdový okruh. V uzávěru vyrovnávací nádržky je odvzdušňovací otvor, který nesmí být ucpaný. Zásobní nádržka je průsvitná, takže lze snadno zjistit stav brzdové kapaliny. Mimo to je nízký stav brzdové kapaliny signalizován kontrolkou na přístrojové desce. Doporučujeme vždy po uplynutí čtyř týdnů opticky zkontrolovat stav brzdové kapaliny v zásobní nádržce.


– Hladina chladící kapaliny v zásobní nádržce má při uzavřeném víčku dosahovat nad vrub navařený po obvodu mezi horní a dolní částí nádržky.
– K doplnění použijeme pouze novou brzdovou kapalinu specifikace DOT 4 nebo „TUTELA TOP 4–270 °C“ od firmy FIAT.
– Opotřebením brzdového obložení dochází k poklesu brzdové kapaliny v zásobní nádržce, což je normální jev.
– Dochází-li k poklesu brzdové kapaliny v krátkých intervalech, zpravidla způsobuje její úbytek nějaká netěsnost.
Místo prosakování brzdové kapaliny musíme neprodleně opravit. Zpravidla dochází k netěsnosti vlivem opotřebovaných těsnících manžet u brzdových válečků kol. Z bezpečnostních důvodů obvykle necháváme závadu zjistit a opravit v odborném servisu.
– Při nízké hladině brzdové kapaliny zkontrolujeme s pomocníkem funkčnost kontrolky tak, že palcem zatlačíme na uzávěr zásobní nádržky brzdové kapaliny, viz obr. Na přístrojové desce se musí rozsvítit varovná kontrolka. V opačném případě zkontrolujeme žárovku a kabely.


Kontrola tloušťky brzdového obložení

– Označíme si barvou vzájemnou polohu náboje a ráfku kola, abychom mohli namontovat vyvážené kolo do původní polohy. Povolíme matice kola.
– Zvedneme vozidlo a sejmeme kolo.


– Sejmeme přední, případně zadní kola. Opticky zkontrolujeme tloušťku brzdového obložení 1 bez opěrné kovové destičky 2. 3 – brzdový kotouč. V případě pochybností o dostatečné tloušťce brzdového obložení demontujeme brzdové destičky a změříme tloušťku obložení posuvným měřítkem.
– Hranice opotřebení obložení brzdové destičky je dosažena při tloušťce 1,5 mm.
Poznámka: Opotřebení jednoho milimetru brzdového obložení odpovídá ujetí asi 1000 km. To platí však jen za nepříznivých okolností. Jinak vydrží brzdové obložení mnohem déle. Při tloušťce brzdového obložení pět milimetrů (měřeno bez kovové opěrné plochy brzdové destičky) můžeme bez obav ujet za normálních okolností ještě asi 3 500 km.


– Sejmeme zadní kola. U vozidel s brzdovými čelistmi na zadních kolech je v brzdovém bubnu otvor, kterým je možné kontrolovat tloušťku brzdového obložení. Posvítíme do otvoru lampou. Zjistíme-li tlouštku brzdového obložení asi 1,5 mm, pak demontujeme brzdový buben a změříme tloušťku brzdového obložení měřidlem.
– Jestliže je tloušťka obložení na hranici opotřebení, musíme obložení bezpodmínečně vyměnit. Zásadně měníme vždy všechna brzdová obložení na jedné nápravě (vlevo i vpravo).
– Nasadíme a přišroubujeme kola.
– Spustíme vozidlo na kola.
– Utáhneme šrouby kol křížem přes střed momentem 90 Nm.


Optická kontrola brzdových potrubí

– Vyzdvihneme vozidlo.
– Brzdové vedení očistíme prostředkem pro čištění za studena. Pozor: brzdová potrubí jsou opatřena plastikovým antikorozním povlakem. Při poškození tohoto povlaku může dojít ke korozi brzdového potrubí. Proto při čištění potrubí nepoužíváme drátěný kartáč, brusný papír nebo šroubovák.
– Prohlédneme brzdové vedení od hlavního brzdového válce k brzdovým válečkům kol. Kontrolu provádíme pomocí lampy. Hlavní brzdový válec je umístěn v motorovém prostoru pod zásobní nádržkou brzdové kapaliny.
– Brzdové vedení nesmí být skřípnuté, pomačkané, napadené korozí a jinak poškozené. V takovém případě necháme poškozenou část brzdového vedení opravit v odborném servisu.
– Brzdové hadice propojují brzdová vedení s brzdovými válci kol na pohyblivých částech vozidla. Přestože jsou zhotoveny z vysokopevnostního materiálu, stávají se časem porézními, bobtnají nebo mohou být proříznuty ostrými předměty. V takovém případě je ihned vyměníme.


– Brzdové hadice ohneme na obě strany a zkontrolujeme, nejsou-li poškozené. Hadice nesmějí být překroucené.
– Otočíme volantem zleva doprava až nadoraz. Hadice se nesmějí v žádné poloze ničeho dotýkat.
– Přípojky ani hadice nesmějí být nikde zvlhlé od unikající brzdové kapaliny.
Pozor: jestliže je nádržka a těsnění vlhké od vytékající kapaliny, není to zpravidla způsobeno vadným brzdovým válcem. Častěji to způsobuje kapalina vytékající odvzdušňovacím otvorem ve víčku nebo prosakující jeho těsněním.
– Spustíme vozidlo na kola.


Výměna brzdové kapaliny

Potřebujeme speciální nářadí – očkový klíč pro odvzdušňovací šrouby.
Budeme dále potřebovat brzdovou kapalinu specifikace DOT4 nebo „TUTELA TOP 4–270 °C“ od firmy FIAT.
Brzdová kapalina přijímá vlhkost póry brzdových hadic a také odvzdušňovacím otvorem ve víčku zásobní nádržky. Tím se snižuje její životnost. Při silném brzdění se mohou v brzdových vedeních tvořit bublinky páry, a tím může dojít k zřetelnému poklesu účinku brzd.
Brzdovou kapalinu měníme každé dva roky. Výměnu kapaliny doporučujeme provádět vždy na jaře. Při častých jízdách v horském terénu provádíme výměnu brzdové kapaliny v kratších intervalech.


Kontrola profilu běhounu

Pokud jsou vyvážená a správně namontovaná kola, pneumatiky nahuštěné na předepsaný tlak, a perfektně fungují tlumiče pérování, pak se pneumatiky opotřebovávají rovnoměrně po celém povrchu běhounu. Při nerovnoměrném opotřebení viz „Tabulka poruch“ v části „Pneumatiky“.
Obecně nelze stanovit životnost jednotlivých pneumatik. Životnost pneumatik závisí na různých faktorech:
– stav vozovky,
– huštění pneumatik,
– způsob jízdy,
– povětrnostní podmínky.
Především sportovní jízda, prudké starty a brzdění způsobují rychlé opotřebení pneumatik.
Pozor: podle vyhlášky nesmíme jezdit na pneumatikách s hloubkou profilu běhounu menší než 1,6 mm. V zájmu bezpečnosti však doporučujeme vyměnit pneumatiky, u kterých je hloubka profilu běhounu menší než dva milimetry.


Blíží-li se opotřebení pneumatiky hranici opotřebení na více místech, tj. dosahuje-li hloubka profilu 1,6 mm, musíme pneumatiky co nejdříve vyměnit.
Pozor: pneumatiky označené M+S mají v břečce a sněhu dostatečnou přilnavost jen tehdy, pokud hloubka profilu běhounu neklesne pod čtyři milimetry.
Pozor: pokud zjistíme na pneumatice zářezy, prohlédneme a zjistíme hloubku případných zářezů malým šroubovákem. Jestliže hloubka řezu dosahuje až ke kostře, může vnikající voda způsobit korozi ocelových kordů. Tím dojde k uvolnění běhounu a pneumatika praskne. Takto poškozenou pneumatiku proto raději vyměníme.


Kontrola huštění pneumatik

– Tlak měříme jen u studené pneumatiky.
– Kontrolu provádíme jednou za měsíc v rámci běžné údržby. Tlaky v pneumatikách viz tabulka v části „Kola a pneumatiky“.
– Tlak v pneumatikách kontrolujeme také před každou dlouhou jízdou po dálnici, kdy dochází k jejich nadměrnému zatížení.


Kontrola ventilu pneumatiky

– Odšroubujeme z ventilu čepičku.
– Ventil potřeme slinou nebo mýdlovou vodou. Jestliže se tvoří bubliny, zašroubujeme nouzově ventil pomocí zářezu na tenčím konci čepičky.
Pozor: pro utažení ventilu je uzpůsobena pouze kovová čepička. Tyto čepičky jsou k dostání u čerpacích stanic.
– Opět zkontrolujeme ventil. Tvoří-li se stále bubliny a ventil nelze více dotáhnout, pak jej vyměníme.Obsah

WebZdarma.cz