Elektrická zařízení

Podle plánu údržby provedeme následující úkony:
– Osvětlení: zkontrolujeme všechny světlomety, koncová světla a směrová světla. Případně seřídíme světlomety.
– Zkontrolujeme funkčnost všech elektrických spotřebičů.
– Houkačka: zkontrolujeme.
– Stěrače: zkontrolujeme, zda nejsou opotřebené stírací gumy.
– Ostřikovače skel a světlometů: zkontrolujeme funkčnost, zkontrolujeme správné nastavení ostřikovacích trysek, doplníme kapalinu v nádržce pro ostřikovače světlometů.
– Baterie: zkontrolujeme napětí a stav elektrolytu v baterii.


Kontrola baterie

Budeme potřebovat ochranný tuk proti kyselině, například kontaktový tuk zn. BOSCH, dále drátěný kartáč (k očištění svorek a pólových nástavců) a destilovanou vodu.
Při pravidelné kontrole vozidla provádíme čištění pólových nástavců baterie, které následně natřeme ochranným tukem.


U sériově montovaných baterií vystačí za normálních okolností náplň elektrolytu po celou dobu životnosti baterie. Baterie nevyžaduje zvláštní údržbu. Přesto je vhodné pravidelně kontrolovat množství elektrolytu v baterii.
Pozor: nikdy si nesvítíme do baterie otevřeným ohněm. Hrozí nebezpečí exploze, neboť z baterie se uvolňuje plynný vodík!
Hladina elektrolytu má dosahovat mezi zvenčí viditelné značky. V každém případě mají být do elektrolytu ponořeny elektrody jednotlivých článků. Při poklesu hladiny elektrolytu pod minimální hranici musíme doplnit elektrolyt destilovanou vodou. Pro tento účel sejmeme z baterie krycí lištu a do každého článku baterie dolijeme potřebné množství destilované vody.
Pozor: k doplňování používáme zásadně pouze destilovanou vodu.
Kontrola napětí baterie viz část „Elektrická instalace“.Obsah

WebZdarma.cz