Karosérie a vybavení interiéru

Podle plánu údržby provedeme následující úkony:
– Omezovač dveří, dveřní zámky, dveřní závěsy a horní i dolní díl zámku: namažeme víceúčelovou vazelínou.
– Konzervace spodku a dutin karosérie: zkontrolujeme.
– Bezpečnostní pásy: zjistíme, zda nejsou natržené, zaolejované nebo jinak poškozené.
– Protipylový filtr: vyměníme vložku filtru.


Optická kontrola všech bezpečnostních pásů

Pozor: šelest při rolování bezpečnostních pásů nemá vliv na jejich funkčnost. Při větším hluku však provedeme výměnu pásu. V žádném případě se nesnažíme odstranit hluk olejováním nebo mazáním míst zdroje hluku. Tím bychom negativním způsobem ovlivnili pevnost pásu. Navíjecí automat nesmíme rozebírat. Může přitom dojít k silnému vymrštění napínacích pružin. Hrozí nebezpečí úrazu!
– Vytáhneme celý bezpečnostní pás a zkontrolujeme, zda nejsou na některých místech poškozena vlákna. Poškození může vzniknout například přiskřípnutím pásu do dveří, propálením cigaretou apod. V takovém případě pás neprodleně vyměníme.
– Najdeme-li zdánlivě porušené místo aniž by bylo porušené vlákno, nemusíme pás vyměňovat.
– Pokud se pás zasouvá nebo vysouvá ztuha, prohlédneme ho, zda není překroucený. Pokud ne, demontujeme kryt na středním sloupku.
– Pokud není navíjecí automatika funkční, vyměníme bezpečnostní pás za nový.
– Navíjecí pásy čistíme pouze vodou a mýdlem. V žádném případě nepoužíváme čistící nebo jiné chemické prostředky. Narušili bychom konstrukci a pevnost pásu.


Optická kontrola stavu spodku karosérie

V rámci pravidelné údržby provádíme také kontrolu poškození laku karosérie. Velmi důležitá je též kontrola jejího spodku, viz část „Péče o vozidlo“.


Mazání zámků

– Zámky dveří a kapot ošetřujeme v rámci údržby olejem nebo mazacím tukem.
– Zámky dveří mažeme na uzavíracích čepech, osičkách a třecích plochách.


Výměna vložky pylového filtru

Protipylový filtr, je-li takový filtr instalován, je umístěn pod mřížkou pod stěrači. Demontáž je popsána v části „Topení“.
Vložku filtru vyměníme za novou.


Obsah

WebZdarma.cz