Řízení, přední náprava

Podle plánu údržby provedeme následující úkony:
– Hlavice řídících tyčí: zkontrolujeme vůli, upevnění a ochranné manžety.
– Klouby nápravy: zkontrolujeme ochranné manžety.
– Zkontrolujeme klouby nápravy, zda nemají vůli.
– Řízení: zkontrolujeme těsnost ochranných manžet.
– Posilovač řízení: zkontrolujeme stav kapaliny, případně doplníme hydraulický olej.


Ochranné manžety řídících tyčí a kloubů nápravy

– Vozidlo vpředu vyzdvihneme.


Kloub řídící tyče

Kulový kloub
– Osvětlíme lampou levou i pravou pryžovou manžetu a zkontrolujeme, zda nejsou poškozené. Přitom zkontrolujeme, nejsou-li na manžetách, případně v jejich okolí stopy po mastnotě.
– Zkontrolujeme, nejsou-li manžety natržené, naříznuté a jsou-li pevně uchycené.
– Poškozenou pryžovou manžetu vyměníme a z bezpečnostních důvodů vyměníme zároveň i příslušný kloub. Vniklá nečistota dokáže totiž kloub brzo poškodit.
– Zkontrolujeme upevnění matic kloubů a při utahování dbáme na to, abychom nestrhli jejich závity.
– Spustíme vozidlo na kola.


Vůle kulových kloubů – kontrola

– Vyzvedneme vpředu vozidlo.
– Vhodnou páku nasadíme tak, že se bude opírat o vnitřní hranu ráfku kola a o spodní příčné rameno.
– Následně opatrně zatlačíme na páku a zkontrolujeme případnou vůli kulového kloubu. Vůle se vyznačuje volným pohybem čepu od dolního příčného ramene do okamžiku, než se přenese pohyb na výkyvné ložisko.
– Vůle nesmí být větší než 0,5 mm. Při překročení této hodnoty musíme opotřebený kloub vyměnit.
– Spustíme vozidlo na kola.


Ochranné pryžové manžety řízení – kontrola

– Prohlédneme manžety, zda nejsou zaolejované (lesklá mastná nečistota), případně nejsou-li v jejich okolí mastná místa.
– Zkontrolujeme upevnění šroubových nebo páskových spon.

– Posvítíme lampou na pryžové manžety a zkontrolujeme, zda nejsou porézní nebo popraskané. Přitom vytočíme kola do obou stran.
– Poškozené manžety neprodleně vyměníme.


Vůle řízení – kontrola

– Nastavíme volant do střední polohy.
– Pohybujeme volantem ze strany na stranu. Přitom sledujeme přední kola. Volant smí mít maximální vůli asi 30 mm (na obvodu), aniž by došlo k pohybu kol.
– Při větší vůli volantu zkontrolujeme řídící tyče, převodku řízení a vůli ložisek předního hřídele.
– Silou pohneme sem a tam tyčemi řízení. Kulové klouby nesmí vykazovat žádnou vůli, jinak musíme vyměnit příslušný kloub nebo tyč řízení.


Olej pro posilovač řízení – kontrola

Budeme potřebovat olej ATF „TUTELA GI/A“ od firmy FIAT nebo jiný olej typu „DEXRON II“.
– Otevřeme kapotu motoru. Nádržka oleje pro posilovač řízení je umístěna na pravém tělese tlumiče pérování.


– Odšroubujeme víčko s upevněnou tyčí pro měření stavu oleje. Měrnou tyč otřeme suchým, netřepivým hadrem, nejlépe však měkkou kůží. Zašroubujeme víčko, opět ho sejmeme a zkontrolujeme stav oleje.
– U studeného motoru má být hladina oleje mezi značkami MAX a MIN (2 a 3) na měrné tyči. Hladina oleje nesmí nikdy klesnout pod značku MIN. U zahřátého motoru může hladina oleje přesahovat přes značku MAX. Pozor: jestliže není na víčku upevněna měrná tyčka, musí ležet hladina oleje mezi značkami na nádržce oleje.
– Dle potřeby doplníme hydraulický olej. Vždy použijeme hydraulický olej, doporučený firmou FIAT. Nikdy nepoužíváme motorový olej!
– Před použitím olejem netřepeme, aby se v něm nevytvořily vzduchové bubliny. Tvorbě vzduchových bublin při nalévání zabráníme tak, že budeme olej nalévat velmi pomalu.
– Zásadně doplňujeme jen nový olej, neboť sebemenší nečistota může poškodit hydraulický systém.
– Po doplnění hydraulického oleje otočíme při běžícím motoru několikrát volant až nadoraz do obou stran. Tím dojde k automatickému odvzdušnění hydraulického systému.
– Pokud musíme olej doplňovat často, provedeme kontrolu těsnosti systému řízení.Obsah

WebZdarma.cz