Spojka, převodovka, pohon nápravy

Podle plánu údržby provedeme následující úkony:
– Spojka: zkontrolujeme seřízení spojky.
– Pohon nápravy: zkontrolujeme, zda manžety těsní a nejsou-li poškozené.
– Manuální a automatická převodovka: opticky zkontrolujeme těsnost olejového vedení a přípojek. Zkontrolujeme stav oleje a případně olej vyměníme.
– Automatická převodovka: zkontrolujeme stav oleje.
Pozor: starý olej odevzdáváme ve sběrně vyjetého oleje (u čerpacích stanic). V žádném případě nesmíme starý olej vylévat ve volné přírodě nebo ho přidávat do domovního odpadu. Chráníme tak životní prostředí a zabráníme znečištění spodních vod.


Seřízení vůle spojky

Nebudeme potřebovat žádné speciální nářadí. Pedál spojky by neměl vykazovat znatelnou vůli. Kontrolu a seřízení spojky viz část „Spojka“.


Kontrola pryžových manžet kloubových hřídelů

– Vozidlo zvedneme.


– Zjistíme, zda nejsou na manžetách 1 a v jejich okolí zamaštěné plochy.
– Zkontrolujeme upevnění uchycení svorek 2.
– Zkontrolujeme svítilnou pryžové manžety, zda nejsou porézní nebo natržené. Takto poškozené nebo promáčklé ochranné manžety ihned vyměníme.


Optická kontrola těsnosti

Olej může unikat především v těchto místech:
– Spára mezi blokem motoru a převodovkou (těsnění setrvačníku, převodovky).
– Spára mezi díly převodové skříně.
– Šroub pro plnění a vypouštění oleje.
Jak postupovat při hledání netěsných míst:
– Skříň převodovky umyjeme prostředkem pro čištění za studena.
– Zkontrolujeme stav oleje a případně olej doplníme.
– Podezřelá místa posypeme vápnem nebo klouzkem.
– Provedeme rychlou zkušební jízdu na vzdálenost asi 30 km, aby se olej zahřál. Tím olej zřídne a snadněji prosakuje netěsnými místy.
– Zvedneme vozidlo, osvětlíme převodovku a řádně ji prohlédneme. Netěsná místa nyní již snadno lokalizujeme.
– Odstraníme všechny netěsnosti.


Manuální převodovka – kontrola stavu oleje, výměna oleje

Kontrolu stavu převodového oleje provedeme vždy po ujetí 45 000 km. Výměnu oleje provedeme po ujetí 120 000 km nebo po osmi letech provozu vozidla.
Budeme potřebovat šestihranný klíč o velikostí 12 mm, případně 17 mm. Můžeme zakoupit i speciální klíč pro vozidla PUNTO, např. od firmy HAZET č. 3667.
Dále zakoupíme převodový olej TUTELA ZC 80/S od firmy FIAT nebo jiný olej specifikace API–GL4. Celkové množství náplně: 2,4 l (PUNTO GT: 2,0 l).


Kontrola stavu oleje

– Zvedneme vozidlo do vodorovné polohy.


– Vyšroubujeme na převodovce šroub pro plnění oleje 1. Šroub má šestihranný otvor pro šestihranný klíč SW 17 a nachází se na levé přední straně převodovky 2. Vypouštěcí šroub oleje u vozidla PUNTO TD/GT má šestihranný otvor pro šestihranný klíč o velikosti 17 mm.


– Na obr. je vypouštěcí šroub oleje u vozidel PUNTO 55, 60, 75 a 90.
– Při kontrole stavu převodového oleje zjistíme prstem, zda hladina oleje dosahuje až k dolní hraně plnícího otvoru. Jinak doplníme olej podle uvedené specifikace.
– Olej doplňujeme nálevkou. Pod otvor postavíme nádobu, do které zachytíme případně vytékající olej. Nenaléváme příliš mnoho oleje najednou.
– Plnící šroub oleje utáhneme momentem 40 Nm. Konusový závit šroubu zaručuje dostatečnou těsnost i bez použití těsnění.


Výměna oleje

– Vyšroubujeme plnící šroub a vypouštěcí šroub oleje. Olej zcela vypustíme.
– Zašroubujeme vypouštěcí šroub oleje. Utahovací moment šroubu závisí na průměru šroubu. Šroub s vnějším průměrem 16 mm: 20 Nm, šroub s průměrem 22 mm: 40 Nm. Konusový závit šroubu zaručuje dostatečnou těsnost bez použití těsnění.
– Naplníme nový převodový olej „TUTELA ZC 80/S“ od firmy FIAT. Množství náplně: 2,4 l, pouze u vozidla PUNTO GT 2,0 l.
Pozor: olej musíme doplnit až k dolní hraně plnícího otvoru.
– Šroub plnícího otvoru utáhneme momentem 40 Nm.

Automatická převodovka – kontrola stavu oleje, výměna oleje

Zakoupíme olej pro automatickou převodovku specifikace FIAT „TUTELA CVT UNIVERSAL“.

Kontrola stavu oleje

Aby automatická převodovka dobře fungovala, musí v ní být předepsané množství oleje. Proto kontrolu stavu oleje provádíme důsledně.
Tyč pro měření stavu oleje je v motorovém prostoru, kde je i plnící otvor. K plnění používáme olej „TUTELA CVT UNIVERSAL“ od firmy FIAT. Pozor: před kontrolou podnikneme asi pětikilometrovou zkušební jízdu, abychom zahřáli motor na provozní teplotu.
– Vozidlo postavíme na vodorovnou plochu a zatáhneme ruční brzdu.
– Nastavíme řadící páku do polohy „P“.
– Během kontroly necháme běžet motor ve volnoběžných otáčkách.


– Vytáhneme tyč pro měření stavu oleje a otřeme ji čistým, netřepivým hadrem, nejlépe však jemnou kůží. Měrnou tyč vsuneme zpět a opět vytáhneme. Odečteme na tyči hladinu oleje.
– Hladina oleje se musí pohybovat mezi ryskami MIN a MAX, případně mezi označením A a B.
Nový čistý převodový olej pro automatickou převodovku naplníme při vypnutém motoru otvorem tyče pro měření stavu převodového oleje pomocí nálevky.
Pozor: nelijeme příliš mnoho oleje najednou. Přebytečný olej musíme vypustit nebo odsát. Množství oleje nesmí překročit rysku MAX.
– Zároveň zjistíme opticky a čichem kvalitu starého oleje. Tření kovových součástí zanechává v oleji zápach po spálení a dává oleji tmavé zabarvení. Nalezneme-li ve vypuštěném oleji kovové třísky nebo je-li olej zpryskyřičnatělý a lepkavý, je třeba provést opravu převodovky (práce pro odborný servis).
– Zkontrolujeme ještě jednou stav oleje.


Výměna oleje u automatické převodovky a výměna olejového filtru

Výměnu převodového oleje a olejového filtru provádíme vždy po ujetí 60 000 km, případně, když najezdíme méně než 60 000 km, po 48 měsících. Přitom musíme dodržovat naprostou čistotu. I sebemenší nečistota může způsobit poškození automatické převodovky. Pozor: bez oleje v převodovce nesmíme spouštět motor a nesmíme vozidlo odtahovat.
– Vozidlo zvedneme do vodorovné polohy.
– Pod vypouštěcí šroub postavíme vhodnou nádobu.
– Z olejové vany vyšroubujeme vypouštěcí šroub a olej zcela vypustíme. Olej necháme asi 10 minut odkapávat, aby ho vyteklo co nejvíce.
Pozor: páchne-li olej po spálenině, má-li černé zabarvení nebo jsou ve vypuštěném oleji kovové třísky, necháme automatickou převodovku opravit.
– Utáhneme vypouštěcí šroub oleje a odšroubujeme olejovou vanu.


– Odšroubujeme olejový filtr a vyměníme ho za nový.

– Přišroubujeme olejovou vanu s novým těsněním. Šrouby zašroubujeme stejnoměrně v uvedeném pořadí a neutahujeme je příliš silně, jinak bychom mohli rozmačkat těsnění.
– Spustíme vozidlo na kola.
– Nalijeme do převodovky asi 3,5 l převodového oleje pro automatické převodovky. Pozor: používáme pouze oleje doporučené firmou FIAT.
– Zkontrolujeme stav oleje, viz „Kontrola stavu oleje“.Obsah

WebZdarma.cz