Plán údržby vozidla

Údržbu vozidla provádíme alespoň jednou ročně. Najezdíme-li během této doby více než 15 000 km, pak provedeme údržbu po ujetí tohoto počtu kilometrů. První údržbu provedeme po ujetí 15 000 km, u modelů vozidel se vznětovým motorem musíme mimoto vyměnit vždy po ujetí 7 500 km motorový olej a po ujetí 5 000 km vyčistit a zbavit vody palivový filtr. Při ztížených provozních podmínkách, jako např. při jízdách v městském prostředí s křižovatkami, při častých jízdách v horském terénu nebo v prašném prostředí, provádíme údržbu v kratších intervalech.


Každý rok (každých 15 000 km) kontrolujeme:Motor

– Motorový olej: vyměníme olej a olejový filtr. U vznětového motoru provádíme výměnu po ujetí 7 500 km.
– Chladící a topný systém: zkontrolujeme stav chladící kapaliny a zkontrolujeme koncentraci nemrznoucí kapaliny. Provedeme optickou kontrolu těsnosti a čistoty vnější strany chladiče.
– Výfuková soustava: zjistíme případné poškození a zkontrolujeme pevnost uchycení kolena výfukového potrubí k motoru.
– Klínový řemen: zkontrolujeme napnutí a stav řemenu.
– Motor: provedeme optickou kontrolu těsnosti olejového vedení.
– Vznětový motor: vyměníme palivový filtr.
– Zapalovací svíčky: vyměníme a použijeme pouze svíčky PUNTO GT.
– Vznětový motor: vyměníme vložku vzduchového filtru (při provozu v prašném prostředí častěji).


Převodovka, spojka, pohon nápravy

– Pryžové manžety: zkontrolujeme jejich těsnost a stav.
– Automatická převodovka: zjistíme stav oleje.
– Převodovka: zkontrolujeme těsnost.


Přední náprava a řízení

– Řídící tyče: zjistíme, zda není u hlav řídících tyčí řízení vůle a zda dobře těsní pryžové manžety.
– Čep nápravy: zkontrolujeme stav ochranných manžet.
– Řízení: zjistíme případnou vůli a zkontrolujeme těsnost. Případně i poškození manžet.
– Posilovač řízení: zkontrolujeme stav oleje.


Brzdy, pneumatiky, kola

– Brzdová soustava: zkontrolujeme těsnost a stav brzdových hadiček, brzdových válečků a všech přípojů. Zkontrolujeme stav brzdové kapaliny a případně ji doplníme.
– Brzdové obložení: zkontrolujeme funkčnost signalizace opotřebení předních brzdových destiček a opotřebení brzdového obložení kotoučových brzd. Případně vyměníme obložení.
– Pneumatiky: překontrolujeme hloubku drážek dezénu a nahuštění pneumatik. Zkontrolujeme, nejsou-li opotřebené, případně jinak poškozené (včetně rezervního kola). Při abnormálním opotřebení pneumatik necháme provést kontrolu sbíhavosti kol (práce pro odborný servis).
– Šrouby kol: dotáhneme momentem 90 Nm.


Elektrické zařízení

– Všechny spotřebiče: překontrolujeme jejich funkčnost.
– Světlomety: překontrolujeme, případně je seřídíme.
– Houkačka: zkontrolujeme.
– Stěrače: zkontrolujeme stav stíracích gum.
– Ostřikovače oken: zkontrolujeme celkový stav, nastavení trysek, případně je seřídíme a dle potřeby doplníme kapalinu.
– Baterie: přeměříme napětí a stav elektrolytu.


Karosérie, vnitřní prostor

– Kapota motoru: zjistíme stav uzavírání a funkci zabezpečení otevřené kapoty. Dle potřeby uzavírání a závěsy namažeme.
– Zkontrolujeme ochranný nátěr spodku vozidla a lak karosérie.
– Protipylový filtr: vyměníme.
– Bezpečnostní pásy: zkontrolujeme, zda nejsou poškozené.


Dodatečně provádíme následující práce:Po ujetí 5 000 km (pouze vznětové motory)

– Palivový filtr: odvodníme.

Po ujetí 7 500 km (pouze vznětové motory)

– Motorový olej: vyměníme.

Každých ujetých 30 000 km

– Zážehový motor: vyměníme vložku vzduchového filtru (při provozu v prašném prostředí provádíme výměnu v kratších intervalech).
– Brzdové destičky zadní kotoučové brzdy (pouze u vozidla PUNTO GT): zjistíme stav opotřebení, případně vyměníme.
– Palivový filtr u zážehových motorů: vyměníme.
– Zapalovací svíčky: vyměníme svíčky a zkontrolujeme stav zapalovacích kabelů.
– Klínový řemen: zkontrolujeme napnutí a celkový stav.
– Spojka: zkontrolujeme táhlo spojky, případně seřídíme spojku.
– Vůle ventilů: seřídíme.
– Kolena sacího a výfukového potrubí: zkontrolujeme pevné uchycení šroubů (týká se zážehových motorů).


Každých ujetých 45 000 km

– Lambda sonda: necháme zkontrolovat její funkčnost (práce pro odborný servis).
– Řazení a rozvodovka: zkontrolujeme stav oleje, případně olej doplníme.
– Systém odvzdušnění palivové nádrže a nádržka s aktivním uhlím: zkontrolujeme funkčnost.
– Vznětové motory: provedeme optickou kontrolu systému EGR.


Každých ujetých 60 000 km

– Zadní bubnové brzdy: zkontrolujeme stav a opotřebení brzdového obložení.
– Chladící kapalina: vyměníme.
– Ozubený řemen: zkontrolujeme napnutí a opotřebení řemenu.
– Automatická převodovka: vyměníme olej a olejový filtr.


Každých ujetých 105 000 km

– Ozubený řemen: vyměníme za nový.


Každých ujetých 120 000 km

– Řazení a rozvodovka: vyměníme olej.


Každé dva roky

– Brzdová kapalina: vyměníme.Obsah

WebZdarma.cz