Ventily u zážehových motorů s obsahem od 1,4 l a u vznětových motorů – demontáž a montáž
Demontáž

Pozor: použijeme-li znovu díly ventilového rozvodu, nasazujeme je na původní místa. Abychom zabránili jejich záměně, odkládáme díly na připravenou desku s přihrádkami. Těsnění dříků ventilů můžeme vyměnit, i když je namontovaná hlava válců (např. při vysoké spotřebě oleje).
– Demontujeme hlavu válců a odložíme ji na dvě připravené dřevěné lišty.
– Odšroubujeme od hlavy válců skříň vačkového hřídele.– Zmáčkneme speciálním nářadím Fiat A.60644 pružiny ventilů a sejmeme klínky ventilu 3. Ke zmáčknutí pružin ventilů můžeme použít i běžný napínák pružin. Práce s ním je ovšem méně snadná.
– Zmáčkneme pružinu a horní misky ventilů. Obě pružiny ventilu i spodní misku ventilu vyjmeme. Vznětový motor má vždy pro jeden ventil jen jednu pružinu.– Speciálními kleštěmi vyjmeme těsnění dříku ventilu. Vhodné jsou kleště 791-5 nebo vyrážecí nářadí 791-2 od firmy Hazet.
– Vyjmeme ventil z hlavy válců směrem ke spalovací komoře.
– Stejným způsobem vyjmeme i další ventily.


Montáž

Před zpětnou montáží ventilu zjistíme stav vodítka ventilu a dle potřeby opracujeme sedlo ventilu.
Pozor: vyměňujeme-li ventil, musíme v každém případě upravit sedlo ventilu.
– Na ploše, na kterou doléhají klínky ventilů, zbavíme dřík ventilu ostrých hran.
– Dříky i vodítko ventilu lehce naolejujeme motorovým olejem, ventil nasadíme zespoda.
– Lehce potřeme olejem těsnění dříku ventilu a vhodným nářadím (trnem) je zatlačíme až na doraz. Pozor: pro ochranu těsnění dříku ventilu navlékneme před montáží přes dřík montážní pouzdro. Nemáme-li pouzdro k dispozici, polepíme dřík ventilu na dosedací ploše kuželové části hladkou lepící páskou. Po usazení ventilu pouzdro nebo lepící pásku odstraníme.
– Shora nasadíme pružiny i misky ventilu.
Pozor: u motorů s mnoha najetými kilometry (nad 100 000 km) je vhodné provést výměnu pružin ventilu, neboť postupem doby u nich dochází ke snížení pružnosti.
– Zmáčkneme pružiny ventilu a usadíme klínky ventilů zpět. Zvolna uvolňujeme tlak na pružiny a přitom dbáme na správnou polohu klínků ventilů.
– Následně zabudujeme další ventil. Přitom nesmíme zaměnit sací ventil za výfukový ventil.
– Přišroubujeme na hlavu válců skříň vačkového hřídele s novým těsněním.
– Namontujeme hlavu válců.
– Seřídíme vůli ventilů.Obsah

WebZdarma.cz