Ventily – demontáž a montáž u motoru „FIRE“
Demontáž

– Vymontujeme hlavu válců. Pozor: chceme-li znovu použít původní díly ventilového rozvodu, musíme je namontovat zpět na původní místa. Abychom zabránili jejich záměně, odkládáme je na připravenou desku s přihrádkami.
– Vymontujeme vačkový hřídel.
– Označíme a vyjmeme zdvihátka.
– Vymontujeme pružiny ventilů. V odborném servisu k tomu používají speciální nástroj (Fiat 1860644000).
– Klínky ventilů, a tím i ventily s pružinami můžeme vymontovat i pomocí běžného napínáku pružin. Podle okolností odšroubujeme sací nebo výfukové potrubí. Misky pružin ventilů se nechají stlačit i pomocí dvou šroubováků. Pozor: nesmíme poškodit dřík ventilu, protože by pak správně netěsnil a motor by spotřebovával příliš mnoho oleje.
– Smáčkneme k sobě pružiny ventilů a vyjmeme klínky ventilů. Sejmeme horní misky pružin ventilů a pružiny ventilů. Vytáhneme ventily.
– Vyjmeme těsnění dříků ventilů.


Montáž

Před zpětnou montáží ventilů zkontrolujeme stav vodítek ventilů a dle potřeby opracujeme sedla ventilů.
– Na plochách, na které doléhají klínky ventilů, zbavíme dříky ventilů ostrých hran.
– Z bezpečnostních důvodů použijeme vždy nová těsnění dříků ventilů.
– Naolejujeme dříky ventilů a nasadíme ventily.
– Nasadíme nová těsnění dříků ventilů. Pozor: provádíme-li montáž bez použití lepící pásky, poškodíme těsnění dříků ventilů. U motoru se potom zvýší spotřeba oleje.
– Seshora nasadíme spodní misku pružiny, potom pružinu a horní misku pružiny, viz schema vačkového hřídele. Pozor: v odborném servisu kontrolují před montáží, zda nejsou pružiny ochablé. U motorů s vyšším výkonem doporučujeme provést kontrolu v každém případě nebo vyměnit pružiny. U motorů o výkonu 55 a 59 PS zatížíme pružiny na vhodném lisu váhou 16,5 až 19 kg a změříme jejich délku v zatíženém stavu. Délka musí být 31,0 mm. Váhu zvýšíme na 43,4 až 47,7 kg a znovu přeměříme délku. Ta by měla být 24,0 mm. Jestliže tomu tak není, namontujeme nové pružiny. U motoru s výkonem 74 PS musí být délka pružiny při zatížení od 22 do 24 kg 31 mm, při zatížení 62 až 66 kg 21,5 mm.
– Zmáčkneme pružinu ventilu napínákem pružin a nasadíme klínky ventilu tak, aby zapadly do drážek na dříku ventilu. Uvolníme napínák a nasadíme další ventil. Nesmíme zaměnit výfukový a sací ventil.
– Všechna zdvihátka i seřizovací podložky naolejujeme motorovým olejem a podle označení je nasadíme do odpovídajících otvorů.
– Namontujeme vačkový hřídel.
– Vyměníme těsnění hlavy válců a namontujeme hlavu válců.
– Seřídíme vůli ventilů.Obsah
Ventily – výměna těsnění dříků

WebZdarma.cz