Vačkový hřídel u motoru „FIRE“

1 – Olejové vedení
2 – Víka ložisek č. 1–3, 20 Nm
3 – Víko ložiska č. 4, 10 Nm
4 – Vačkový hřídel (zkontrolujeme radiální vůli (práce pro odborný servis), hranice opotřebení 0,07 mm, maximální házivost 0,02 mm)
5 – Upevňovací šroub 70 Nm
6 – Zdvihátko se seřizovací podložkou
7 – Klínky ventilu
8 – Horní miska pružiny ventilu
9 – Pružina ventilu
10 – Dolní miska pružiny ventilu
11 – Těsnění dříku ventilu
12 – Vodítko ventilu
13 – Těsnící kroužek
14 – Hlava válců
15 – Ventil (montujeme-li nový nebo přebroušený ventil, musíme přebrousit i sedlo ventilu v hlavě válců)
A – Výška hlavy válců (nejmenší přípustná výška po úpravách: A = 126,35 mm)


Obsah
Montáž a demontáž vačkového hřídele
WebZdarma.cz