Vačkový hřídel - demontáž a montáž u motoru „FIRE“
Demontáž

– Sejmeme kryt hlavy válců.
– Vymontujeme kryt ozubeného řemenu a klikový hřídel nastavíme do takové polohy, aby byl píst prvního válce v HÚ. Uvolníme ozubený řemen a vyjmeme jej horem z řemenice vačkového hřídele. Pozor: přitom nesmíme změnit pozici klikového hřídele motoru.– Zaaretujeme zepředu šroubovákem řemenici vačkového hřídele. Odšroubujeme a sejmeme řemenici vačkového hřídele, případně ji uvolníme lehkými údery gumovou paličkou.– Označíme si barvou polohu vík ložisek. Odmontujeme víko prostředního ložiska. Potom uvolníme střídavě přes kříž víka zbývajících ložisek – viz šipky. Šrouby označené čísly nemusíme uvolňovat.
– Odpojíme vedení oleje, vyjmeme vačkový hřídel. Pozor: jestliže jsme demontovali zdvihátka ventilů, označíme si je, abychom je mohli namontovat zpět do původní polohy.


Montáž

– Povrch vaček a ložisek nesmí být zkorodovaný a nesmějí na něm být rýhy. Pokud je povrch poškrábaný, vyměníme vačkový hřídel.
– Před montáží můžeme nechat zkontrolovat házivost vačkového hřídele v odborném servisu. Hranice opotřebení: 0,02 mm. Maximální radiální vůle v ložiskách vačkového hřídele: 0,07 mm.
– Jestliže u motorů s vyšším výkonem nebo hlukem v rozvodu ventilů namontujeme zpět původní vačkový hřídel, musíme nechat zkontrolovat jeho axiální vůli. Hranice opotřebení: 0,15 mm. Měření probíhá při vymontovaných zdvihátkách a namontovaných ložiscích vačkového hřídele.
– Jestliže jsme vyjmuli zdvihátka, namontujeme je se seřizovacími podložkami zpět na původní místa. Zdvihátka lehce naolejujeme a při nasazování je nesmíme vzpříčit. Pozor: zdvihátka nesmíme zaměnit.
– Těsnicí kroužek vačkového hřídele na straně ozubeného řemene vždy vyměníme. Před montáží jej naolejujeme.
– Naolejujeme a nasadíme vačkový hřídel. Pozor: přitom musí ukazovat vačky pro první válec směrem vzhůru.
– Podle předem zhotoveného označení nasadíme kryt ložiska.
– Vedení oleje uložíme do původní polohy na víka ložisek č. 1 a 3. Přívodní hrdlo vedení oleje musí zasahovat do otvoru na hlavě válců.
– Víka ložisek 1 a 3 utáhneme střídavě přes kříž momentem 20 Nm.
– Namontujeme víko ložiska č. 2 a utáhneme ho momentem 20 Nm.
– Namontujeme víko ložiska č. 4 a utáhneme ho momentem 10 Nm.– Řemenici vačkového hřídele nasadíme tak, aby ukazovalo označení HÚ ke skříni (viz značky na obr.). Šrouby utáhneme momentem 70 Nm. Přitom přidržujeme řemenici vačkového hřídele průbojníkem, aby se při utahování šroubů neprotáčela.
– Na řemenici vačkového hřídele nasadíme ozubený řemen. Dáváme pozor na správnou pozici klikového a vačkového hřídele.
– Napneme ozubený řemen.
– Namontujeme kryt ozubeného řemenu.
– Seřídíme vůli ventilů.
– Utáhneme opatrně kryt hlavy válců momentem 10 Nm.
– Namontujeme vzduchový filtr.Obsah
Vačkový hřídel – nákres

WebZdarma.cz