Kontrola vodítka ventilu


Po opravě či výměně netěsnícího ventilu zkontrolujeme také vodítka ventilů a to hlavně u motorů, které jsou v provozu již dlouhou dobu. Je-li opotřebení ventilů příliš velké, necháme vodítka ventilů vyměnit (práce pro odborný servis), nebo vyměníme celou hlavu válců.
– Zbytky nečistoty ve vodítku odstraníme škrabkou.
– Zabudujeme nový ventil. Konec dříku ventilu musí ve vodítku ventilu těsnit naprosto přesně.– Změříme boční vůli ventilu. Na hranu hlavy ventilu přiložíme měřící přístroj a ventilem pohybujeme do stran. Přípustná vůle sacích a výfukových ventilů ve vodítku: vznětový motor: 0,35 mm, všechny ostatní motory: 0,25 mm. Prakticky není vůle vůbec znát.
– Při zjištění velké boční vůle ventilu necháme provést opravu v odborném servisu.Obsah

WebZdarma.cz