Volant – demontáž a montáž

Upozornění: zašpiněný nebo zalepený volant vyčistíme neutrálním čistícím prostředkem a vlažnou vodou, nepoužíváme čistící prášky ani agresívní rozpouštědla.


Demontáž

– Srovnáme kola do přímého směru.
– Od baterie odpojíme a odizolujeme nejprve kabel ukostření (–) a potom i kladný (+) kabel. Pozor: vymažeme tím obsah elektronických pamětí. Před odpojením baterie doporučujeme přečíst si pokyny, uvedené v části Baterie – demontáž a montáž.


Volant bez airbagu– Z volantu vypáčíme úzkým šroubovákem kryt volantu. Vytáhneme kabel kontaktu houkačky.


Volant s airbagem

– Třemi šrouby odšroubujeme spodní kryt hřídele řízení a vyndáme ho. Zespoda vyšroubujeme šrouby horního krytu hřídele řízení a kryt vytáhneme nahoru.


– Počkáme 10 minut.
– Vymontujeme airbag. Zezadu vyšroubujeme tři upevňovací šrouby (na straně přístrojové desky). Pozor: airbag vymontujeme až po min. deseti minutách po odpojení baterie. Snížíme tím pravděpodobnost nežádoucího odpálení.
– Airbag opatrné zvedneme. Vytáhneme konektor airbagu a houkačky.
Pozor: respektujeme bezpečnostní pokyny pro airbag, zejména:
– Airbag chráníme před otřesy.
– Airbag nesmí spadnout na zem. Pokud airbag spadne z výšky větší než 75 cm, vyměníme ho. Při menší výšce necháme airbag zkontrolovat v odborném servisu.
– K vymontovanému airbagu se nepřibližujeme s otevřeným ohněm ani s cigaretou. Hrozí nebezpečí exploze!
– Airbag postavíme na měkkou podložku. Pro případ neočekávaného odpálení musíme airbag postavit mechanismem dolů. Kryt airbagu ukazuje nahoru.


– Vyšroubujeme matici volantu. Volant přidržujeme rukou.
– Označíme si polohu volantu vzhledem ke hřídeli řízení. Přes volant a hřídel řízení vedeme čáru nebo nalepíme lepící pásku.
– Volant vytáhneme z hřídele řízení. K tomu musíme vynaložit velkou sílu, protože volant obvykle pevně sedí.


Montáž

– Zkontrolujeme, zda je spínač směrových světel ve středové poloze. Pokud tomu tak není a budeme se snažit nasadit silou volant, můžeme při nasouvání volantu poškodit vačku.
– Nasadíme volant na konus hřídele řízení tak, aby se kryly značky nanesené při demontáži.
– Novou upevňovací matici volantu našroubujeme momentem 55 Nm.
– Nasuneme vícepólový konektor airbagu a konektor houkačky.
– Airbag opatrně nasadíme a našroubujeme, popřípadě namáčkneme kryt volantu.
– K baterii připojíme kladný kabel (+) a potom ukostřovací kabel (–). Nařídíme palubní hodiny. Zadáme bezpečnostní kód rádia.
– Provedeme zkušební jízdu a zkontrolujeme polohu volantu při přímé jízdě.
– Pokud je volant umístěn šikmo, vymontujeme jej a nasadíme ho znovu správně.
– Zkontrolujeme automatické vracení spínače směrových světel.
– Našroubujeme kryty hřídele řízení.Obsah

WebZdarma.cz