Kontrola a seřízení volnoběžných otáček a maximálních otáček

Protože vznětové motory nemají žádné zapalování, potřebujeme při měření speciální otáčkoměr, který pracuje na bázi fotobuňky. Tento přístroj je ovšem velice drahý.
– Motor zahřejeme asi desetiminutovou jízdou a pak ho necháme běžet ve volnoběžných otáčkách, až se ventilátor chladiče minimálně dvakrát zapne a zase vypne. Tak máme jistotu, že je motor zahřátý a ustálený na provozní teplotě a že otáčky nejsou ovlivněny automatickým urychlovačem studeného startu. Kontrolu neprovádíme v extrémně chladném počasí.
– Vypneme veškeré elektrické spotřebiče, jako vyhřívání zadního skla, vnitřní vyhřívání, světlomety a rádio. Ventilátor chladiče nesmí při měření běžet, neboť má značný příkon. Pokud zrovna běží, před kontrolou počkáme, až se zase vypne.


– Zkontrolujeme počet volnoběžných otáček, požadovaná hodnota: 900 ± 20 min-1. V případě potřeby nastavíme počet volnoběžných otáček na 900 min-1 seřizovacím šroubem 2. Předtím uvolníme pojistnou matici 1.
– Seřizovací šroub při následné kontrole přidržujeme.


Kontrola maximálních otáček

Pozor: tato kontrola není bezpodmínečně nutná. Provádíme jí s ohledem na životnost motoru co nejméně. V žádném případě motor nesmí běžet na plný plyn déle než pět sekund! Pokud není dosaženo požadované hodnoty, necháme odstranit závadu v odborném servisu.
– Přidáme plný plyn a po stabilizaci změříme počet otáček. Požadovaná hodnota: 5 250 ± 50 min-1.Obsah

WebZdarma.cz