Vstřikovací zařízení u zážehových motorů
Schematický obrázek vstřikování WEBER-MARELLI I.A.W. ve vozidle PUNTO 55 a PUNTO 60


1 – Nádrž
2 – Palivové čerpadlo
3 – Palivový filtr
4 – Vratný ventil
5 – Regulátor tlaku paliva
6 – Vstřikovací ventil
7 – Vzduchový ventil
8 – Přípojka na vratné vedení palivových výparů
9 – Regulátor počtu volnoběžných otáček
10 – Snímač absolutního tlaku
11 – Elektronická řídící jednotka
12 – Potenciometr škrtící klapky
13 – Snímač teploty chladící kapaliny
14 – Snímač teploty nasávaného vzduchu
15 – Dvojité relé vstřikování a zapalování
16 – Zapalovací cívky
17 – Snímač HÚ a volnoběžných otáček
18 – Zapalovací svíčky
19 – Diagnostický konektor
20 – Uzavírací ventil odvzdušnění palivové nádrže
21 – Lambda sonda
22 – Snímač počtu otáček (pokud je namontován)
23 – Varovná kontrolka


Zážehové motory jsou vybaveny elektronickým vstřikováním, u kterého je společná řídící jednotka. Podle výkonu jsou motory vybaveny čtyřmi technicky různě vybavenými vstřikovacími systémy WEBER-MARELLI nebo BOSCH.
Pro motory PUNTO 55 a PUNTO 60 je konstruováno vstřikování WEBER-MARELLI jako centrální vstřikování. Má jeden centrální vstřikovací ventil pro všechny válce. Označení SPI znamená „Single Point Injection“, tedy v překladu „jednobodové vstřikování“.
Ve vozidle PUNTO 75 se používá vstřikování WEBER-MARELLI-MPI. „MPI“ znamená „Multi Point Injection“, v překladu „vícebodové vstřikování“. Palivo je čtyřmi vstřikovacími ventily vstřikováno do sacího potrubí přímo před sací ventily.
U vozidla PUNTO 90 je montovánó vstřikování „MPI“ od výrobce GM DELCO.
U vstřikování BOSCH-MOTRONIC ve vozidle PUNTO GT určuje množství vstřikovaného paliva pro každý válec řídící jednotka (sekvenční vstřikování). Tak je zajištěno optimální dávkování paliva.
Součásti vstřikovacího systému jsou spolehlivé a nepotřebují údržbu. Opravy se provádí velice zřídka. Zásadní seřizovací práce a opravy se dají provést jen pomocí speciálních (zpravidla velmi drahých) kontrolních přístrojů a s příslušnými odbornými znalostmi. Pořízení těchto přístrojů je pro domácí použití obvykle nesmyslné a proto tyto práce přenecháváme odbornému zavedenému servisu, který tyto přístroje vlastní.
Podle plánu údržby musíme u všech motorů pravidelně měnit palivový filtr a vložku palivového filtru.


Vlastní diagnóza zapalování a vstřikování

Seřízení počtu volnoběžných otáček a hodnoty CO není přímým způsobem možné, protože požadované hodnoty nastavuje (zpravidla optimálně) řídící jednotka. Systém se kontroluje sám a ukládá vzniklé závady do registru závad. Řidič uložení takové závady do paměti řídící jednotky pozná podle rozsvícení příslušné kontrolky na palubní desce. Pokud dojde k závadě jen krátkodobě, například je uvolněný kontakt, který později připojíme, kontrolka opět zhasne. Závada zůstane ovšem uložena v paměti. V odborném servisu FIAT mohou seznam takto zaregistrovaných závad vyvolat diagnostickým přístrojem a postupně je odstranit.Obsah

WebZdarma.cz