Bezpečnostní pokyny a pravidla čistoty

Při práci na vstřikovacím zařízení dodržujeme striktně zejména následující pokyny:
– Pokud není pevně připojena baterie, nespouštíme nikdy motor.
– Ke spouštění motoru používáme jen dvanáctivoltovou baterii se startovacím kabelem, nepoužíváme rychlodobíjecí zařízení.
– Neodpojujeme baterii při běžícím motoru.
– Při dobíjení odpojíme baterii od palubní sítě.
– Před kontrolou vstřikovacího zařízení se vždy přesvědčíme, zda je zapalování v pořádku a zda zapalování a svíčky odpovídají předpisům.
– Při teplotách nad 80 °C (například v sušící peci) vymontujeme řídící jednotku.
– Připojovací konektor řídící jednotky připojujeme a zasunujeme pouze při vypnutém zapalování.
– Vícepólový konektor řídící jednotky nevytahujeme ani nezasunujeme při vypnutém zapalování.
– Při kontrole kompresního tlaku přerušíme přívod proudu k palivovému čerpadlu. Vytáhneme proto relé palivového čerpadla. Chráníme tak katalyzátor.
Pozor: při všech pracích na vstřikovacím zařízení úzkostlivě dbáme na čistotu jako u palivového systému a na bezpečnost jako u zapalování.


Obsah

WebZdarma.cz