Kontrola a seřízení počátku vstřiku vstřikovacího čerpadla

Ke kontrole potřebujeme měřící přístroj s příslušným adaptérem, který zašroubujeme do čerpadla.
– Vymontujeme horní kryt ozubeného řemenu.
– Píst prvního válce nastavíme do horní úvrati (HÚ). Otočíme klikovým hřídelem tak, aby se kryla značka HÚ na kole setrvačníku se značkou na tělese ozubeného řemenu a aby se kryly značky na kole klikového hřídele a na konzole, viz část „Kontrola a seřízení ventilového rozvodu“.
– Vstřikovací vedení opatrně očistíme prostředkem pro čištění za studena nebo naftou.
– Povolíme očkovým klíčem převlečné matice na vstřikovacím čerpadle a kompletně vymontujeme vstřikovací vedení. Pozor: neměníme tvar vedení.


– Z víka vstřikovacího čerpadla vyšroubujeme uzavírací šroub.
– Našroubujeme speciální nástroj (adaptér) a malé měřící hodiny s přesností měření 0,01 mm namísto uzavíracího šroubu, až se začne pohybovat ručička měřících hodin. Tlačítko měřících hodin leží pak na pístu rozdělovače ve vstřikovacím čerpadle. Pak dále našroubujeme měřící hodiny zhruba o dalších 2,5 mm.
– Klikovým hřídelem motoru otočíme pomalu ve směru otáčení hodin (proti směru otáčení motoru), až se ručička měřících hodin přestane pohybovat.
– Pozor: motorem (klikovým hřídelem) můžeme správně otáčet pouze těmito několika způsoby:
1. Vyzvedneme vpředu vozidlo. Zařadíme pátý rychlostní stupeň a zatáhneme ruční brzdu. Otáčíme zvednutým předním kolem a tím pádem i klikovým hřídelem. K otáčení kolem budeme potřebovat pomocníka.
2. Postavíme vozidlo na rovnou plochu. Zařadíme pátý rychlostní stupeň. Vozidlo posuneme.
3. Otáčíme klikovým hřídelem za centrální šroub řemenice klikového hřídele. Ještě předtím zařadíme neutrál a zatáhneme ruční brzdu.
Pozor: motorem nesmíme v žádném případě otáčet za šroub pro upevnění kola vačkového hřídele. Přetěžovali bychom ozubený řemen.


– Vynulujeme stupnici měřícího přístroje.
– Klikovým hřídelem otočíme ve směru otáčení motoru (ve směru pohybu hodinových ručiček), až se motor znovu nachází na značce HÚ. Nyní musí měřící přístroj ukazovat kontrolní hodnotu. Požadovaná hodnota: 0,93 mm ± 0,05 mm.
– Pozor: pokud leží kontrolní hodnota v rámci zadané tolerance, nemusíme napnutí řemenu seřizovat. Pokud provádíme nové seřízení, nastavíme střední hodnotu, tedy 0,93 mm.


– Při seřizování uvolníme z konzoly tři šrouby na obrázku 1 a 2 a upevňovací šroub zadního krytu na obrázku 3.


– Otočením vstřikovacího čerpadla nastavíme zdvih na požadovanou hodnotu. V této poloze utáhneme čtyři upevňovací šrouby vstřikovacího čerpadla momentem 25 Nm.
– Odstraníme měřící přístroj a na víko čerpadla našroubujeme uzavírací šroub.
Pozor: vždy vyměníme těsnící kroužek uzavíracího kroužku. Utahovací moment: 20 Nm. Při netěsnostech ho můžeme dotáhnout momentem maximálně 30 Nm.
– Utáhneme převlečné matice vstřikovacích vedení momentem 30 Nm.
– Namontujeme horní kryt ozubeného řemene.
– Odvzdušníme palivovou soustavu.
– Zkontrolujeme volnoběžné otáčky, případně je seřídíme.Obsah

WebZdarma.cz