Vstřikovací jednotka u modelů PUNTO 55, PUNTO 601 – Vstřikovací jednotka
2 – Regulátor tlaku paliva
3 – Snímač teploty nasávaného vzduchu
4 – Zpětné vedení paliva
5 – Regulátor volnoběžných otáček
6 – Potenciometr škrtící klapky
7 – Přívod paliva
8 – Přípojka snímače tlaku
9 – Podtlakové vedení systému odvzdušnění palivové nádrže (modré hrdlo)
10 – Přívod chladící kapaliny
Není označeno: přípojka odvzdušnění klikové skříně (hnědé hrdlo)


Pozor: při pracích na vstřikovací jednotce musíme dodržovat následující zásady: čištění provádíme štětcem a stlačeným vzduchem. Vstřikovací jednotku nikdy neponořujeme do čistící kapaliny. Nevymontováváme škrtící klapku a osičku škrtící klapky. Nesmíme otáčet dorazovým šroubem škrtící klapky. Pokud musíme vstřikovací ventil nebo části regulátoru tlaku vyměnit, musíme rovněž vyměnit víko vstřikovací jednotky.
Utahovací moment šroubů vstřikovací jednotky na sacím potrubí činí 7 Nm.Obsah

WebZdarma.cz