Tabulka poruch vstřikovacího zařízení zážehového motoru

Dříve, než začneme hledat příčinu závady podle následujícího přehledu závad, musí být splněny tyto předpoklady: při startování se nesmíme dopustit chyby. Pro studený i zahřátý motor platí: během startování vyšlápneme spojku a nesešlapujeme plynový pedál.
V nádrži musí být palivo. Motor musí být po mechanické stránce v pořádku, baterie je nabitá, spouštěč dosahuje dostatečného počtu otáček, zapalování je v pořádku, palivová soustava dokonale těsní, v palivovém systému nejsou nečistoty, odvzdušnění klikové skříně je v pořádku, části kostry jsou vodivě spojeny (motor – karosérie – převodovka). Pokud máme možnost, necháme vyvolat obsah registru závad (práce pro odborný servis), neboť ten nám může pomoci identifikovat příčinu poruchy. Pozor: pokud budeme uvolňovat palivová vedení, musíme je nejprve očistit benzínem.


PoruchaPříčinaOdstranění
Motor se nerozběhneElektrické palivové čerpadlo se při uvedení spouštěče do chodu nerozběhne (není slyšet hluk)Zaklepat lehce na těleso čerpadla, aby se případně zaseklé čerpadlo uvolnilo.
Zkontrolovat, zda je na čerpadle přítomno napětí. Zkontrolovat vodivost elektrických kontaktů.
Vadná pojistkaVyměnit pojistku palivového čerpadla
Vadné relé palivového čerpadlaZkontrolovat relé
Na vstřikovacích ventilech není žádné napětíZ ventilů vytáhnout konektory a spustit spouštěč. Kontrolní svítilna musí slabě kolísavě svítit. Pokud svítilna svítí slabě nekolísavě, je závada pravděpodobně v řídící jednotce; pokud kontrolní svítilna nesvítí, zkontrolovat relé palivového čerpadla.
Studený motor se špatně spouští, běží nepravidelněPoškozený snímač teploty chladící kapalinyZkontrolovat snímač teploty
Motor vysazujeElektrické kabely vedoucí k palivovému čerpadlu jsou v některých okamžicích přerušenyZkontrolovat konektory a přípojky elektrických kabelů palivového čerpadla, snímače množství vzduchu a relé palivového čerpadla, zda jsou dobře připojeny. Zkontrolovat pojistky a kontakty u relé palivového čerpadla. Vyčistit, popřípadě vyměnit kontakty.
Malé množství palivaZkontrolovat množství paliva dodávané palivovým čerpadlem
Poškozený palivový filtrVyměnit palivový filtr
Poškozené palivové čerpadloZkontrolovat palivové čerpadlo
Poškozený vstřikovací ventilZkontrolovat vstřikovací ventil
Motor reaguje špatně při přechodechSystém sání vzduchu špatně těsníZkontrolovat systém sání. Nechat běžet motor ve volnoběžných otáčkách a těsněná místa a přípojky v systému sání potřít benzínem. Pokud se počet otáček krátkodobé zvýší, odstranit netěsnosti. Pozor: benzínové výpary jsou jedovaté, nevdechovat!
Poškozený snímač teplotyZkontrolovat snímač teploty
Netěsný palivový systémProvést optickou kontrolu všech spojů v oblasti motoru a na elektrickém palivovém čerpadle. Dotáhnout všechny přípojky
Zahřátý motor nechce naskočitTlak v palivovém systému je příliš vysokýNechat zkontrolovat tlak paliva, popřípadě vyměnit regulátor tlaku
Vratné vedení mezi regulátorem tlaku a nádrží je ucpané nebo skřípnutéVyčistit nebo vyměnit vedeníObsah

WebZdarma.cz