Vstřikovací zařízení vznětových motorů

Protože je vznětový motor částečně podobný zážehovému motoru OHC, jsou některé pracovní postupy platné pro vznětový motor obsaženy v částech o zážehovém motoru: demontáž hlavy válců, seřízení vůle ventilů, rozměry sedla ventilu, klínový řemen, kontrola komprese, mazání motoru, chlazení motoru, palivová soustava.


Princip vznětového motoru

U vznětového motoru je vzduch nasáván do válců, kde dochází k jeho silnému stlačení. Teplota ve válcích tak překročí zápalnou teplotu nafty. Když je píst krátce před horní úvratí, je do silně stlačeného vzduchu, zahřátého asi na 600 °C, vstříknuta nafta. Nafta se vznítí sama, zapalovací svíčky nejsou tedy nutné.
U velmi studeného motoru se může stát, že není dosaženo zapalovací teploty. V takovém případě se musí motor předžhavit. Ve vířivých komůrkách se proto nacházejí žhavící svíčky, které vyhřívají spalovací prostory. Vznětový motor má navíc automatický systém pro rychlejší spouštění studeného motoru, který posunuje píst přesuvníku vstřiku ve vstřikovacím čerpadle tak, aby bylo palivo vstříknuto do horkého vzduchu dříve. Studený motor potom lépe naskočí. Jakmile dosáhne teplota chladící kapaliny 55 °C, vypne termostat automaticky urychlovač studeného startu.
Palivo je nasáváno přímo vstřikovacím čerpadlem rozdělovače ze zásobníku paliva. Ve vstřikovacím čerpadle se vytvoří tlak asi 15 bar (15 000 kPa), který je nezbytný pro vstřikování nafty. Nafta je rozdělována do jednotlivých válců podle pořadí zapalování. Regulátor ve vstřikovacím čerpadle reguluje množství vstřikovaného paliva podle sešlápnutí plynového pedálu. Vstřikovací ventily vstřikují naftu vždy ve správný okamžik do předkomůrky příslušného válce. Díky tvaru předkomůrky a virové komůrky se uvede nasávaný vzduch při stlačování do vířivého pohybu tak, aby se vstřikované palivo optimálně smísilo se vzduchem.
Dříve, než se palivo dostane do vstřikovacího čerpadla, proteče palivovým filtrem, kde jsou zachycovány nečistoty a voda. Je nesmírně důležité palivový filtr v rámci údržby čistit, popřípadě vyměňovat.
Vstřikovací čerpadlo nepotřebuje údržbu. Veškeré pohyblivé části čerpadla se promazávají naftou. Vstřikovací čerpadlo a vačkový hřídel pohání ozubený řemen. Protože vznětový motor nemůžeme vypnout přerušením přívodu napětí do zapalování (motor pracuje na principu samovznícení), je motor vybaven magnetickým ventilem. Vypnutím zapalování se přeruší přívod proudu do magnetického ventilu a ventil uzavře přívod paliva. Motor zhasne. Při spouštění motoru je přes spínač zapalování přiveden elektrický proud do magnetického ventilu, který otevře přívod paliva.


Systém recirkulace spalin (EGR)

Palivová soustava vznětových motorů je vybavena systémem recirkulace spalin (EGR). Tento systém zajišťuje snížení obsahu oxidů dusíku (NOx) ve výfukových plynech. Část výfukových plynů je proto přiváděna zpět do spalovacích prostor motoru, aby se snížila teplota spalování a tím se snížil podíl škodlivých látek ve výfukových plynech.
Zařízení řídí elektronická řídící jednotka, jejíž signály od snímače polohy plynového pedálu jsou vyhodnoceny společně se signály vstřikovacího čerpadla, snímače počtu otáček a snímače teploty chladící kapaliny. Řídící jednotka podle toho reguluje přes regulační podtlakový ventil velikost podtlaku ve ventilu EGR a zajišťuje správné dávkování výfukových plynů. Ventil EGR je umístěn na kolenu sání. Při nízkých teplotách chladící kapaliny a tehdy, když je požadován vyšší výkon motoru, nejsou přiváděny zpět do motoru žádné výfukové plyny. Systém recirkulace spalin nepotřebuje údržbu.


Schéma systému EGR
1 – Elektronická řídící jednotka
2 – Diagnostická přípojka
3 – Potenciometr polohy plynového pedálu
4 – Hrdlo sání vzduchu s filtrem
5 – Regulační podtlakový ventil
6 – Ventil EGR
7 – Podtlakové čerpadlo posilovače brzd
8 – Snímač počtu otáček motoru
9 – Baterie
10 – Snímač teploty chladící kapalinyObsah

WebZdarma.cz