Snímač teploty – kontrola, demontáž a montáž u modelů PUNTO 55, PUNTO 60, PUNTO 75

Snímač teploty měří teplotu motoru a předává ji řídící jednotce. Snímač obsahuje NTC-odpor (NTC = negative temperature coefficient, negativní teplotní koeficient), u kterého při stoupající teplotě odpor klesá. Výpadek snímače teploty vede při nízkých vnějších teplotách a studeném motoru k potížím při startování a způsobuje nepravidelný chod motoru. Ve vozidle jsou dva snímače teploty: snímač teploty nasávaného vzduchu a snímač teploty chladící kapaliny.


Kontrola snímače

– Ze snímače vytáhneme konektor. Montážní poloha podle typu snímače – viz „Demontáž“.
– Na kontakty snímače připojíme ohmmetr.
– Změříme odpor a porovnáme ho s požadovanou hodnotou. V závislosti na teplotě jsou možné mezihodnoty.
– Pokud odpor neodpovídá požadované hodnotě, vymontujeme snímač.


– Otestujeme, zda snímač reaguje. Snímač ochladíme chladícím sprejem a pak ho zahřejeme vysoušečem vlasů. Mezi kontaktními jazýčky změříme odpor. V případě potřeby snímač teploty vyměníme, viz návod. Pokud se odpor nezmění nebo se mění nesprávně, vyměníme snímač. Vyobrazený diagram platí jak pro snímač teploty chladící kapaliny, tak pro snímač teploty nasávaného vzduchu. Na obrázku vidíme snímač teploty nasávaného vzduchu.
– Pokud je snímač teploty v pořádku, připojíme voltmetr mezi kontakty konektoru a otestujeme, zda je snímač správně napájen. Zapneme zapalování. Požadovaná hodnota: 5 ± 0,1 V. Pokud není napětí přítomno, zkontrolujeme, zda kabelem prochází proud.
– U zařízení Multec zkontrolujeme dodatečně průchod proudu ukostřovacím kabelem.
– Pokud jsou kabely a snímač teploty v pořádku, je závada pravděpodobně v řídící jednotce, která nereaguje správně na odpor snímače.


Demontáž snímače teploty chladící kapaliny

Pozor: aby při demontáži snímače neunikala chladící kapalina, vypustíme a zachytíme část chladící kapaliny.


– Ze snímače teploty chladící kapaliny vytáhneme konektor.
– Ze sacího kolena vyšroubujeme snímač teploty.


Montáž snímače teploty chladící kapaliny

– Našroubujeme a utáhneme snímač teploty. Pozor: snímač nesmíme utahovat příliš pevně. Klíč nasadíme tak, abychom nepoškodili šestihran.
– Připojíme konektor.
– Doplníme chladící kapalinu a chladící systém odvzdušníme.
– Provedeme zkušební jízdu a zkontrolujeme těsnost přípojky snímače teploty. V případě potřeby ho trochu dotáhneme.


Demontáž snímače teploty nasávaného vzduchu

– Vymontujeme vzduchový filtr. Pozor: aby při demontáži snímače neunikala chladící kapalina, vypustíme a zachytíme část chladící kapaliny.
– Z víka tělesa škrtící klapky vytáhneme chladící hadice, předtím uvolníme hadicové spony.
– Ze snímače teploty vytáhneme konektor.


– Z víka tělesa škrtící klapky uvolníme umělohmotné čepy – viz šipky. Sundáme víko.


– Uvolníme dva šrouby a snímač vyndáme.


Montáž snímače teploty nasávaného vzduchu

– Montáž provádíme v opačném pořadí, než jsme prováděli demontáž.
– Doplníme chladící kapalinu a chladící systém odvzdušníme.
– Po zkušební jízdě zkontrolujeme těsnost hadic chladící kapaliny. V případě potřeby je trochu dotáhneme.Obsah

WebZdarma.cz