Tabulka poruch vstřikovacího zařízení vznětových motorů

Než začneme hledat příčinu závady podle následující tabulky poruch, musí být splněny tyto předpoklady: obsluha se při startování nesmí dopouštět chyb. V nádrži musí být palivo. Motor musí být mechanicky v pořádku. Baterie je nabitá. Spouštěč dosahuje dostatečného počtu otáček. Pozor: pokud budeme uvolňovat palivová vedení, musíme je nejprve opláchnout prostředkem pro čištění za studena.


PoruchaPříčinaOdstranění
Motor se nedá nastartovat, případně motor špatně startujeNefunguje žhaveníZkontrolovat předžhavení
Elektromagnetický vypínač nemá napětíPřipojit na vypínač zkoušečku napětí, zapnout zapalování. Světelná dioda se musí rozsvítit, jinak vyhledat a odstranit přerušený kabel
Elektromagnetický vypínač je volný, poškozenýZkontrolovat usazení a ukostřovací kontakt. Zapalování střídavě zapnout a vypnout. Vypínač musí přitom cvaknout
Vadné dodávání palivaZkontrolovat přívod paliva
Skřípnutá, ucpaná, netěsná, případně porézní palivová vedeníVyčistit, popřípadě vyměnit palivová vedení
Ucpaný palivový filtrVyměnit palivový filtr
Ucpané odvzdušnění palivové nádrže. Palivové sítko v nádrži je znečistěnéVyčistit
Vadné vstřikovací tryskyZkontrolovat vstřikovací trysky, postupně uvolnit převlečné matice a zkontrolovat, zda pracují válce
Vadné vstřikovací čerpadloNamontovat na zkoušku jiné (případně nové) čerpadlo
Motor ve volnoběžných otáčkách a při rozjezdu škubePalivové hadice mezi vstřikovacím čerpadlem a palivovým filtrem jsou volnéUtáhnout hadicové spony, popřípadě šrouby s dutou hlavou
Vadné dodávání palivaZkontrolovat přívod paliva
Skřípnutá, ucpaná, netěsná, případně porézní palivová vedeníVyčistit, popřípadě vyměnit palivová vedení
Ucpaný palivový filtrVyměnit palivový filtr
Ucpané odvzdušnění palivové nádrže. Palivové sítko v nádrži je znečistěnéVyčistit
Vadné vstřikovací tryskyZkontrolovat vstřikovací trysky, postupně uvolnit převlečné matice a zkontrolovat, zda pracují válce
Vadné vstřikovací čerpadloNamontovat na zkoušku jiné (případně nové) čerpadlo
Příliš vysoká spotřeba palivaZnečištěný vzduchový filtrVyměnit vložku filtru
Netěsná palivová soustavaProvést optickou kontrolu všech palivových vedení (sací, vratná a vstřikovací vedení), palivového filtru a vstřikovacího čerpadla
Ucpané vratné vedeníProfouknut vzduchem vratné vedení vedoucí od vstřikovacího čerpadla k palivové nádržce. Vyměnit přepouštěcí klapku ve šroubu s dutou hlavou ve zpětném vedení
Počátek vstřiku vstřikovacího čerpadla není správně nastavenýSeřídit počátek vstřiku paliva
Příliš vysoký počet volnoběžných otáčekSeřídit počet volnoběžných otáček
Kontrolka předžhavení nesvítíKontrolka žhavení na přístrojové desce je vadnáVyměnit kontrolku
Vadné předžhavení nebo žhavící svíčkyZkontrolovat žhavící svíčky
Kontrolka předžhavení nesvítí, studený motor špatně naskakujeJedna nebo více žhavících svíček je vadnýchZkontrolovat, popřípadě vyměnit žhavící svíčky, případně řídící jednotku
Obsah

WebZdarma.cz