Výfuková soustava a katalyzátor – demontáž a montáž

Všechny díly výfukové soustavy můžeme vyměňovat jednotlivě. Pozor: při montáži jednotlivých dílů dbáme na to, aby byly tyto díly pevně spojeny. V opačném případě by při měření emisí mohlo dojít ke zjištění závad na výfukovém potrubí.


Demontáž

– Nadzvedneme vozidlo.
– Všechny šrouby a matice výfukového potrubí natřeme odrezovačem, který necháme dostatečně dlouho působit.
– Zážehové motory: demontujeme lambda sondu. Odpojíme proto vícepólový konektor, vyšroubujeme z předního výfukového potrubí lambda sondu a vyjmeme ji.


– Přední výfukové potrubí odšroubujeme třemi šrouby od výfukového kolena, u vozidel modelu PUNTO GT a vozidel se vznětovými motory od turbodmychadla. Při demontáži si všimneme uložení podložek.


– Zkontrolujeme pryžové závěsy výfukového potrubí, zda v nich nejsou trhliny. Výfukové potrubí mírně stlačíme a pomocí svítilny prohlédneme všechny úchyty, nejsou-li napadeny korozí nebo jinak poškozeny a dle potřeby je vyměníme.
– Vyvěsíme výfukovou soustavu ze všech pryžových závěsů a sejmeme ji. Budeme-li demontovat pouze přední výfukové potrubí, odšroubujeme přírubové spojení, viz obr. Sejmeme těsnění.
– Případně odmontujeme od zadního výfukového potrubí katalyzátor.


Montáž

– Před montáží očistíme drátěným kartáčem přední přírubu výfukového kolena a spojovací přírubu. Zásadně vyměníme všechna těsnění, šrouby a matice. Z důvodu snazší příští demontáže natřeme všechny závity žáruvzdornou pastou (např. Liqui Moly LM-508-ASC nebo pastou obsahující příměs mědi).
Pozor: do výfukového potrubí před katalyzátorem nesmí vniknout žáruvzdorná pasta. Nesmíme rovněž použít žádný tekutý těsnící prostředek, který by mohl při následném provozu znečištit katalyzátor.
– Nasadíme přední výfukové potrubí s novým těsněním a jen volně ho přišroubujeme k výfukovému kolenu.
– Do pryžových závěsů uchytíme výfukovou soustavu. Vyrovnáme jednotlivé díly s podlahou vozidla. Dbáme na to, aby byly pryžové úchyty rovnoměrné zatíženy a nedošlo k jejich deformaci. Pozor: výfuková soustava musí být vzdálena od všech částí vozidla alespoň 25 mm.
– Přišroubujeme přední výfukové potrubí k výfukovému kolenu a přírubu katalyzátoru přišroubujeme momentem 25 Nm.
– Momentem 25 Nm přišroubujeme svěrný šroub svorky zadního výfukového potrubí. V případě demontovaného žáruvzdorného obložení přišroubujeme obložení k výfukovému potrubí momentem 10 Nm.
– Závity lambda sondy natřeme žáruvzdornou pastou, např. tukem na lambda sondy od firmy BOSCH nebo mazivem ANTISEIZE od firmy FIAT. Lambda sondu zašroubujeme momentem 55 Nm. Pozor: zašroubujeme-li sondu bez natření závitu speciální pastou, pak se závit sondy časem „zapeče“ a lambda sondu nebude možné vyšroubovat.
– Uložíme na původní místo elektrické vedení a připojíme konektor. Zašroubujeme kryt zástrčky.
– Spustíme vozidlo na kola.
– Po spuštění motoru zkontrolujeme těsnost výfukové soustavy. Vhodným hadrem utěsníme koncovku výfukového potrubí. Pokud motor zhasne, pak výfuk dostatečně těsní.Obsah

WebZdarma.cz