Bezpečnostní opatření pro práce na elektronických zapalováních

U elektronických zapalování může dosahovat zapalovací napětí až 30 kV (kilovoltů). Při nepříznivých okolnostech, například při zvýšené vlhkosti v motorovém prostoru, mohou napěťové nárazy izolaci probít. Když se v takovém okamžiku dotkneme nějaké vodivé části, může dojít k elektrickému šoku.
Aby nedošlo ke zranění obsluhy nebo poškození elektronického zapalování, musíme při práci na elektronickém zapalování dodržovat zejména následující zásady:
– Při běžícím motoru se rukou nedotýkáme zapalovacích kabelů, ani je nevytahujeme.
– Zapalovací kabely odpojujeme pouze při vypnutém zapalování.
– Vedení měřících přístrojů (snímač počtu otáček/tester zapalování) připojujeme a odpojujeme jen při vypnutém zapalování.
– Na svorku 1 (pól –) zapalovací cívky nesmíme připojovat odrušovací kondenzátor nebo zkoušečku.
– Nesmíme provádět pomocné nabíjení rychlodobíjecím zařízením.
– Při zahřátí nad +80 °C (například lakování, čistění párou) nesmíme hned spouštět motor.
– Při elektrickém a bodovém svařování vždy odpojujeme baterii.
– Motor omýváme jen při vypnutém zapalování.
– Osoby s kardiostimulátorem nesmějí provádět práce na elektronickém zapalování.Obsah

WebZdarma.cz