Zdvihání vozidla

Když nemáme k dispozici rampu, musíme při provádění mnoha prací pod vozidlem vozidlo nadzvednout a podložit dvěma stabilními podložkami. V žádném případě nesmíme žádné práce provádět pod nedostatečně zajištěným vozidlem (například pouze příručním zvedákem na výměnu kol). Je to životu nebezpečné.
– Vozidlo zvedáme jen nezatížené a na pevné rovné podložce.
– Kola, která při zvedání vozidla zůstávají na zemi, založíme vpředu i vzadu klínem. Nebudeme se spoléhat na ruční brzdu. Ta musí být při některých pracích uvolněna.
– Vozidlo po zvednutí podložíme trojnožkami tak, aby vždy jedna noha trojnožky směřovala do strany ven.
Pozor: mezi styčné místo zvedáku a karosérii vždy vložíme pryžovou nebo dřevěnou podložku, aby nedošlo k poškození karosérie.


Určené body na vozidle pro jeho zvedáníPříruční zvedák

– Zvedák podložíme pouze pod podélný nosník karosérie. Přitom musí výlisek zapadnout do drážky na zvedáku.
– Otáčením kliky zvedáku zvedneme vozidlo tak, aby se kola zvedla od země. Vozidlo podložíme podpěrami.

Dílenský zvedák– Vozidlo zvedneme pouze vpředu v prostoru převodové skříně. Mezi styčný bod zvedáku a převodovou skříň vložíme dřevěnou nebo pryžovou podložku.


– Obě upevnění zadního nárazníku podložíme 1,05 m dlouhým dřevěným trámkem a vozidlo nadzvedneme.

Zvedací rampa– Levá i pravá ramena zvedací rampy – viz šipky – podložíme pod příslušné patky pro zvedání vozidla. Vozidlo nadzvedneme. Dle potřeby můžeme podložit ramena zvedáku i pod zadní patky vozidla tak, jak je znázorněno na obrázku.


Obsah

WebZdarma.cz