Žhavící svíčky – demontáž a montáž

Jakmile dojde k potížím při spouštění motoru, změříme nejprve kompresi. Pokud je hodnota komprese příliš nízká, vozidlo při nízkých teplotách nenaskočí (viz „Měření kompresního tlaku“).


Kontrola přívodu proudu– Mezi lištu žhavících svíček a kostru vozidla připojíme kontrolní svítilnu.
– Klíček zapalování otočíme do polohy „MARCIA“ (poloha při jízdě). Současně s tím se musí rozsvítit připojená kontrolní svítilna. Pokud se kontrolka nerozsvítí, zkontrolujeme přívod proudu podle schémat zapojení. Pozor: klíček zapalování nesmí být v poloze „MARCIA“ déle než 15 sekund.


Kontrola žhavících svíček

– Od baterie odpojíme ukostřovací kabel (–). Pozor: vymažeme tím obsah elektronických pamětí, jako je například ochranný kód rádia. Před odpojením baterie doporučujeme přečíst si pokyny v části Baterie – demontáž a montáž.
– Odšroubujeme lišty žhavících svíček.
– Postupně na každou svíčku připojíme ohmmetr a zkontrolujeme, zda mezi blokem motoru a přípojkou žhavící svíčky prochází proud.
– Pokud není průchod proudu signalizován, je žhavící svíčka vadná a musíme ji vyměnit.
– Vadné svíčky vyměníme. Nasadíme nové svíčky a utáhneme je momentem 15 Nm. Pozor: nesmíme překročit utahovací moment, abychom nepoškodili žhavící kolík a žhavící svíčka se předčasně neopotřebila. Dáváme pozor na to, aby se na žhavící svíčku nedostal olej nebo palivo. Pokud jsou žhavící kolíky opálené, postupujeme podle pokynů níže.
– Nasadíme připojovací kabel a utáhneme ho maticí. Pozor: pokud jsme nenalezli žádnou závadu, ačkoliv motor špatně naskakuje, zkontrolujeme žhavící svíčky opticky při předžhavení. Vstřikovací trysky proto vymontujeme a otvory pozorujeme žhavící svíčky při předžhavení.
– K baterii připojíme ukostřovací kabel (–). Případně nařídíme palubní hodiny a zadáme bezpečnostní kód rádia.


Žhavící svíčky s opálenými žhavícími kolíky

Opálené kolíky žhavících svíček jsou zpravidla důsledkem závady vstřikovacích trysek, nikoliv žhavících svíček.


– V případě této závady – viz šipka – nestačí svíčky jen vyměnit. Musíme zkontrolovat tlak a těsnost vstřikovacích trysek (práce pro odborný servis).Obsah

WebZdarma.cz