Zadní teleskopický tlumič – demontáž a montážDemontáž

– Označíme si barvou polohu zadních kol vzhledem k nábojům, abychom mohli vyvážená kola namontovat zpět do původní polohy. Uvolníme šrouby kol. Vozidlo musí přitom stát na zemi. Zvedneme zadní část vozidla a sundáme zadní kola.


– Z příčného ramena vyšroubujeme spodní upevňovací šroub 1 teleskopického tlumiče. Pozor: příčné rameno podepřeme pod vinutou pružinou dílenským zvedákem (trochu přizvedneme). V opačném případě by se mohl při uvolnění šroubu poškodit závit vahou příčného ramena a náboje kola.
– Spustíme příčné rameno o kousek dolů.


– Ze zadního nosníku 5 odšroubujeme horní šroub 3 teleskopického tlumiče 4 a tlumič vyndáme.


Montáž

Pozor: šrouby teleskopického tlumiče pevně utáhneme, když vozidlo stojí na kolech.
– Teleskopický tlumič našroubujeme nahoře rukou.
– Příčné rameno zvedneme, aby se oko teleskopického tlumiče překrývalo s upevňovacím otvorem. Tlumič našroubujeme dole rukou.
– Zadní kola nasadíme tak, aby se kryly značky namalované při demontáži. Předtím lehce namažeme vazelínou valivá ložiska centrálního uložení ráfku na náboji kola. Našroubujeme kola. Vozidlo spustíme na kola a utáhneme šrouby kol křížem přes střed momentem 90 Nm.
– Utáhneme upevňovací šrouby teleskopického tlumiče. Předtím uvedeme vozidlo do správné polohy. Vozidlo musí stát na kolech na zemi nebo nad montážní jámou, případné na zvedací plošině. Přes střed kola změříme výšku výřezu pro kolo v blatníku. Požadovaná hodnota: 586 mm. Pokud nenaměříme tuto hodnotu, zatížíme příslušným způsobem vozidlo při předepsaném tlaku pneumatik.
– Spodní šroub teleskopického tlumiče utáhneme momentem 95 Nm, pak utáhneme horní šroub momentem 60 Nm.Obsah

WebZdarma.cz